iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2957

Küsimus

Äriühing on mittetulundusühingust spordiklubi (kuulub Vabariigi tulumaksusoodustusega mtü-de nimekirja!) sponsor ja soovib suurendada oma toetuse panust võimaldades ühingul sponsorluse korras kasutada ettevõtte ainult töösõitudeks registreeritud (Maanteeametis) sõiduautot ettevõtte töövälisel ajal.
Klubi hakkab seda autot kasutama ka ainult oma klubi tegevusteks vajalikel eesmärkidel (klubi töös).
Erasõitudeks autot ei kasutata. Kuidas seda seaduslikult vormistada?
Võimalikud maksud?

Vastus - 08.02.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Äriühing vormistab kasutustasu eest arve ning deklareerib arve summa (käibemaksukohustuslane koos käibemaksuga) annetusena (võimalik tulumaksukohustus). Kasutada andmine tekitab maksustatava käibe (käibemaksukohustus), erakasutust äriühingul ei teki.

Mittetulundusühing peab erisoodustuse osas arvestust ise (võimalik kilovatipõhine erisoodustus), sest erisoodustus saab tekkida vaid MTÜ töötajate (tulumaksuseaduse § 48 tähenduses) poolt sõiduauto isiklikes huvides kasutamisest.