iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2989

Küsimus

Kui ettevõtte töölepinguline töötaja sureb raske haiguse tagajärjel ja ettevõte soovib rahaliselt toetada ühe aasta jooksul töötaja alla kolme aastase lapsega jäänud abikaasat. Kas sellisel juhul on tegemist nö annetuse või kingitusega, millelt peetakse kinni tulumaks? Või pigem on tegemist erisoodustusega, kuna tegu on töötaja pereliikmega.

Vastus - 03.10.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist on erisoodustusega (tulumaksuseaduse § 48), sest tegu on töötaja pereliikmega. Raha maksmise põhjuseks ei ole mitte lihtsalt üldine heasoovlikkus ühe inimese vastu (sel juhul tuleks kõne alla nt kingitus ja tulumaksukohustus) vaid asjaolu, et lahkunul oli töösuhe just selle tööandjaga.

Tasub tähele panna, et maksuameti kodulehel on sarnasele küsimusele hoopis "vabam" tõlgendus. Võite ka selle järgi talitada, MTA seisukoha endale salvestada, välja trükkida ja "indulgentsi" tuleviku tarbeks säilitada:
3. Ettevõte maksab alaealisele toetust/elatisraha kuni tema täisealiseks saamiseni. Alaealise ema oli kuni surmani ettevõtte töötaja. Tööandja maksab toetust surnud töötaja lesele, lastele vm perekonnaliikmele. Kas tegemist on erisoodustuse või annetusega?

Füüsilisele isikule makstavaid toetusi, olenemata sellest, millisel eesmärgil nad on makstud, käsitletakse tulumaksuseaduse § 12 tähenduses isiku tuluna ja üldjuhul kuulub tulumaks kinnipidamisele toetuse väljamaksja juures. Küsimuses esitatud isikutele makstavaid toetusi sotsiaalmaksuga ei maksustata, sest saajal puudub töösuhe.

Füüsilisele isikule tehtud sularaha väljamakseid üldjuhul tulumaksuseaduse § 48 tähenduses erisoodustusena ei käsitleta.

Erisoodustuseks loetakse väljamakseid, mis on tehtud üle rahandusministri või Vabariigi Valitsuse määrustest kehtestatud piirnormide, näiteks lähetuse päevarahade maksmine üle rahandusministri kehtestatud piirnormi. Samuti on erisoodustus see, kui tööandja on loobunud töötajalt rahalise nõude, nt antud laenu, sissenõudmisest vmt.

https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/erisoodustused/korduma-kippuvad-kusimused