iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2906

Küsimus

Kuidagi ei leia alates 01.01.2018 jõustuva tööandja sõiduki kasutamise kohta Maksu- ja Tolliameti soovitusliku juhendit, millisel kujul ja vormis tööandja peaks tõestama, et autot kasutatakse 100% ettevõtluseks (arvestuspõhimõtted, Maksuameti poolt nõutav dokumentatsioon jms). Seadus jõustub vähem kui 6k pärast aga hetkel valitseb segadus, mis on Maksuameti poolt nõutav lahendus (GPS, sõidupäevik -millisel kujul vms).

Vastus - 07.09.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sellist juhendit hetke seisuga veel avaldatud ei ole. Seaduseelnõu seletuskirjas viidatakse, et üks võimalik ja sobilik sõiduauto kasutamise fikseerimise meetod on sõidupäeviku pidamine. Keegi ei keela sellele lisada ka GPS funkstiooni kaudu kas siis sõitute alg- ja lõpp-punkte või sõitude trajektoore. MTA ei saa millekski kohustada (st nad ei kehtesta mingeid nõudeid), kuid saab soovitada, kuidas on MTA arvates sobilik sõidud fikseerida, et need oleks kindlasti usutavad. Isegi, kui järgida MTA soovitusi, siis see ei garanteeri, et neil ei ole võimalik kontrollida tegelikku teekonda ja kasutust (tööandja või töötaja huvides toimuv).

Seadus nõuab liiklusregistrisse märke tegemist „sõiduauto üksnes töö-, ameti- või teenistusülesannete täitmiseks kasutamise kohta“ ning enne erakasutusse võtmist, tuleb sellest samuti registrit teavitada.

Alates 01.12.2014 kehtima hakanud käibemaksuseaduse muudatusi on MTA enda veebilehel selgitanud, sealt leiab mõningaid selgitusi ka GPS kohta: https://www.emta.ee/et/tulu-kulu-kaive-kasum/kaibemaksuseaduse-selgitused/maksustamisperiood-ja-kaibedeklaratsioon

Eelduslikult on need samad selgitused kohaldatavad ka tulumaksule, kuna tõendamise ese on sama