iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2930

Küsimus

Kui 2018. aastast eraisiku (Eesti firmalt) saadud dividendid lähevad tulu hulka, millest sõltub tema aasta tulumaksuvaba summa, siis kas see Eesti firma ei pea enam dividende välja makstes tulumaksu tasuma?

Vastus - 31.10.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ei, maksukohustus tekib endiselt dividendi maksjal, lihtsalt dividende arvestatakse maksuvaba tulu suuruse arvestuses.

Maksuvaba tulu arvestusel võetakse arvesse kõik maksustatavad tulud, sh dividendid. Ja selle tulemusena ei muutu ükski maksustatav tulu maksuvabaks. Maksuvaba tulu vähendamine ei asenda dividendide maksustamist, vaid suurendab palgatulult võetavat tulumaksu võrreldes sellega, kui dividende ei oleks saadud. Selline toime hakkab olema absoluutselt kõikidel täiendavatel sissetulekutel alates pensionist lõpetades dividendidega.

TuMS § 23 lg 3: „Tuluna lõike 2 tähenduses käsitatakse lisaks tulumaksuga maksustatavale tulule ka maksustamisperioodil saadud § 44 lõikes 1.3 nimetatud tulu, §-s 50 nimetatud, füüsilise isiku tasemel täiendavalt maksustamata tulu ja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summat, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu osa võrra.“

2018. a jõustuvad ka sätted, mis reguleerivad nn regulaarselt makstavaid dividende, mille maksumäär on 14%. Selliste dividendide pulul on dividend ka residendist füüsilise isiku tuluna maksustatav, maksumäär on 7% ning see peetakse väljamakset tehes kinni.

Tõsi, nn regulaarsele dividendile kehtib üleminekusäte ning aktuaalseks muutub teema alles 2019. a.

TuMS § 61 lg 53:

„Paragrahvi 50.1 alusel eelmise kolme kalendriaasta keskmise maksustatud jaotatud kasumi arvutamisel loetakse esimeseks arvesse võetavaks aastaks aasta 2018. Paragrahvi 4 lõikes 5 sätestatud määra rakendatakse:
1) 2019. aastal ühele kolmandikule 2018. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu;
2) 2020. aastal ühele kolmandikule 2018. ja 2019. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu.“