iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Rubriik: Dividendid

Vastatud: 12.09.2023
Füüsiline isik (Eesti resident) on saanud dividenditulu Suurbritaania ettevôttest (kus tema osalus on üle 10%, kui see omab tähtsust). Suurbritaania ettevõte on eelnevalt tasunud äriühingu tulumaksu (Corporate Income Tax). Kas dividenditulu kuulub deklareerimisele ja maksustamile Eestis füüsilise isiku poolt?
Loe vastust
Vastatud: 31.07.2019
1. Ettevõte on ostnud Tallinna Vee aktsiaid ja saab nüüd dividende. Pangaväljavõttel selgituses dividendi summa ja tulumaks 0. Kas ettevõte peab selle saadud dividendi kuidagi deklareerima ja tulumaksu ise tasuma? Hetkel ettevõttest seda edasi välja ei makstud. 2. Ettevõte on ostnud Norra ettevõtte aktsiaid ja saab nüüd dividende, kus on...
Loe vastust
Vastatud: 11.03.2019
Tere. Küsimus järgmine : 2018 kinnitati dividend 40000 eurot, millest maksti välja 10000 2019 veel pole dividend kinnitatud, aga makstakse välja dividendi võlg 30000 Kuidas maksustada? Tegemist ühe mehe firma ja ainuomanikuga.
Loe vastust
Vastatud: 29.11.2018
Tere! Küsimus järgmine: Ettevõte maksab 2019 aastal dividende 30000 eurot järgmiselt: - 10000 eur äriühingule välismaal - 10000 eur eraisikule Eestis - 10000 eur äriühingule Eestis (omab ettevõttest 33,33%), kes maksab selle edasi eraisikule. Kuidas toimub dividendide maksustamine ja deklareerimine 2019 aastal, kui ... 1. 2018 aastal dividende makstud ei...
Loe vastust
Vastatud: 26.03.2018
1.Emafirma kuulub 33% äriühingule ja 67% eraisikule. Emafirmal on tütarfirma. Tütarfirma maksab dividende emafirmale. Kui nüüd emafirma maksab dividendid välja oma omanikele (st 33% äriühingule ja 67% eraisikule samas summas), siis emafirma tasandil tulumaksustamist enam ei toimu ja samuti ei toimu tulumaksustamist juhul kui nüüd emafirma 33% äriühingust omanik maksab...
Loe vastust
Vastatud: 11.01.2018
Tere, TMS 3. peatükk RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULU MAKSUSTAMINE § 18. Dividendid ja muu tulu osalusest (1.3) Tulumaksuga maksustatakse kõik dividendid ja muud kasumieraldised, mis residendist füüsiline isik saab residendist äriühingult rahalises või mitterahalises vormis, kui need on § 50.1 alusel maksustatavad dividendi maksva äriühingu tasemel või dividendi maksmise aluseks...
Loe vastust
Vastatud: 31.10.2017
Kui 2018. aastast eraisiku (Eesti firmalt) saadud dividendid lähevad tulu hulka, millest sõltub tema aasta tulumaksuvaba summa, siis kas see Eesti firma ei pea enam dividende välja makstes tulumaksu tasuma?
Loe vastust
Vastatud: 04.02.2015
Ettevõte A omab Tallinna Vee A-aktsiaid, Tallinna Vesi maksab ettevõttele A iga aasta dividende. Küsimus: Kas ettevõte A saab neid dividende kuidagi maksuvabalt ettevõttest välja võtta? Sest Tallinna Vesi on ju dividende makstes maksnud ka tulumaksu ja toimuks topeltmaksustamine? Kas neid dividende tuleb deklareerida ka 2015. a jaanuarikuu TSD-l?
Loe vastust
Vastatud: 27.01.2013
Tütarettevõte (omanikud 80% jur. isik ja 20% füüsiline isik) soovib jaotada dividende. Kas väljamakselt arvestatakse tulumaks ainult füs. isikule või ka jur. isikule? Emafirma jagab saadud dividendidest 50% edasi füüsilisele isikule, kuidas toimub selle maksustamine?
Loe vastust
Vastatud: 02.02.2012
Emaettevõte saab oma 100%-tütrelt dividendid. Tütar deklareerib TSD lisa 7 ja INF1 ja maksab maksu. Ema jagab täpselt sama summa edasi oma füüsilisest isikust osanikele. Mida ja kuidas deklareerib emaettevõte?
Loe vastust
Vastatud: 01.03.2011
Kas 2010.a kasumiaruandes eelviimasel real "tulumaks" näidatav summa on 2010. aastal riigile tasutud (2010. aastal välja makstud dividendide väljamakselt ) summa?
Loe vastust
Vastatud: 17.02.2011
Kui osaühing on asutatud nõuetepõhiselt ja kasumi jaotamise otsuses määratakse, et kasumi arvel tasutakse sissemakse, kas selline tasaarveldus kuulub maksustamisele nagu oleks dividendide väljamaksmisega?
Loe vastust
Vastatud: 11.03.2010
Residendist juriidiline isik tegeleb väärtpaberite ostu-müügiga ja ta saab välismaalt dividende (osalus alla 10%), millelt on välismaal tulumaks tasutud. Kui nüüd residendist juriidiline isik tahab seda dividendi edasi maksta oma osanikule, kas siis see dividend on maksuvaba või peab sellelt tasuma tulumaksu? Sama küsimus Eesti ettevõtjatelt saadud dividendide kohta.
Loe vastust
Vastatud: 11.03.2009
Aktsiaseltsist osaühinguks ümberkujundamisel vähendati osakapitali 400 000.-lt kroonilt 40 000.-le kroonile. Vahe maksti osanikule välja. Kas see väljamakse kuulub tulumaksuga maksustamisele?
Loe vastust
Vastatud: 09.01.2009
Kui eraisik asutab osaühingu, võtmata tööle ühtegi inimest ja teinud ise omanikuna kogu töö, ja tulu võtnud välja dividendidena, kas ta siis vabaneb sotsiaalmaksu nõudest? Ehk siis – isik asutab OÜ, teeb tööd ennast tööle vormistamata (ta on ju omanik!) ja võtab tulu dividendidena, kas siis selle töö tegemise eest...
Loe vastust
Vastatud: 01.08.2008
Sooviks täpselt aru saada, mis muutub alates 2009. aastast tulumaksuseaduse selles osas, mis puudutab omakapitali vähendamise ja likvideerimisjaotiste maksustamist? TMS par. 15 järgi võib aru saada, et nii praegu kui ka tulevikus tuleb tasuda tulumaksu sellelt osalt väljamaksest, mis ületab soetusmaksumust. Aga see puudutab vist füüs. isiku tulu maksustamist. Paluksin...
Loe vastust
Vastatud: 19.03.2008
Kas OÜ "ainuomanik" (kes on samas ka juhatuse liige) võib teha firmas tööd (konsultatsiooniteenus) ning saada tulu selle eest ainult dividendidena? Firmas ei ole ühtegi töötajat. Kas selline olukord võib kaasa tuua maksuprobleeme? Kui jah, siis kuidas neid vältida?
Loe vastust
Vastatud: 29.02.2008
Kui "ettevõte" kasutab "firma" raha aasta jooksul, kasutamisele pole katet arvete näol. Kas seda saab kajastada dividendide maksmisena, kui jah, siis millised maksukohustused tekivad?
Loe vastust
Vastatud: 24.11.2007
2006. aastal oli firmal kasum ja ainuomanik otsustas dividendideks maksta 100 000 krooni, aga 2007. aastal ei läinud nii hästi ja dividendi maksmiseks raha ei ole ja ega põhivarast ka dividende võtta ei tohi? Kas saab seda otsust nüüd muuta, et dividende ei maksta.
Loe vastust
Vastatud: 19.10.2007
Küsimus järgmine: kui tütarettevõte maksab emaettevõttele dividende ning emaettevõte sama summa omakorda dividendidena omanikele, siis kes peab maksma dividenditelt tulumaksu? Kas mõlemad nii tütarettevõte kui ka emaettevõte? Või ainult üks neist?
Loe vastust