iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1858

Küsimus

Kas 2010.a kasumiaruandes eelviimasel real "tulumaks" näidatav summa on 2010. aastal riigile tasutud (2010. aastal välja makstud dividendide väljamakselt ) summa?

Vastus - 01.03.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sellel real kajastatakse aruandeaastal väljakuulutuatud dividendidelt arvestatud tulumaks. Kui kasumi jaotamise otsuses määratud dividend on osaliselt välja maksmata, siis tuleb kasumiaraundes näidata ka nendelt dividendidelt arvestatud tulumaks. Konsolideeritud aruannetes näidatakse ka teistes riikides makstud tulumaksu tütarühingute kasumilt. Muud tulumaksukohustused (nt erisoodustustelt, kingitustelt, ettevõtlusega mitteseotud kuludelt) kajastatakse kasumiaruandes samal kulukirjel, millel maksuobjekt.