iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1051

Küsimus

Sooviks täpselt aru saada, mis muutub alates 2009. aastast tulumaksuseaduse selles osas, mis puudutab omakapitali vähendamise ja likvideerimisjaotiste maksustamist? TMS par. 15 järgi võib aru saada, et nii praegu kui ka tulevikus tuleb tasuda tulumaksu sellelt osalt väljamaksest, mis ületab soetusmaksumust. Aga see puudutab vist füüs. isiku tulu maksustamist. Paluksin vastuses viidata paragr-dele, mis antud teemaga seoses uuest aastast muutuse kaasa toovad.

Vastus - 01.08.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Hetkel toimub likvideerimisjaotiste ja kapitalivähenduste tulemusel tehtavate väljamaksete maksustamine saaja tasandil. Kui nt likvideerimisjaotise saaja on Eesti füüsiline isik, siis kuulub maksustamisele väljamakse osa, mis ületab osaluse soetamismaksumust või isiku poolt tehtud sissemakset osaluse omandamisel (TuMS § 15 lg 3). Füüsiline isik deklareerib saadud tulu oma aasta tuludeklaratsioonil. Kui likvideerimisjaotise saaja on residendist juriidiline isik, siis maksustamist ei toimu (vähemalt likvideerimisjaotise saamisel mitte).

2009. aasta suurim muudatus kapitalivähenduste ja likvideerimisjaotiste osas on selles, et neid hakatakse maksustama väljamakse tegija tasandil (analoogia dividendide maksustamisega). 01.01.2009 aastal kehtivas TuMS redaktsioonis puudutab seda TuMS § 54.1 – residendist äriühingu tulumaks. Asjassepuutuvateks on viidatud paragrahvi lg 2 punktid 2 ja 3:
(2) Maksustatavale kasumile lisatakse:
2) maksustamisperioodil aktsiaseltsi aktsiakapitali, osaühingu või ühistu osakapitali või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel, samuti aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete (edaspidi osalus) tagastamisel või tagasiostmisel tehtud väljamaksete summa osa, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid;
3) äriühingu likvideerimisel maksustamisperioodil makstud likvideerimisjaotiste summa osa, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13007490

Soovitan teema kohta lugeda ka EML juhatuse esimehe Lasse Lehise artiklit Äripäevas:
http://www.aripaev.ee/3943/new_eri_artiklid_394307.html