iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1985

Küsimus

Emaettevõte saab oma 100%-tütrelt dividendid. Tütar deklareerib TSD lisa 7 ja INF1 ja maksab maksu.
Ema jagab täpselt sama summa edasi oma füüsilisest isikust osanikele. Mida ja kuidas deklareerib emaettevõte?

Vastus - 02.02.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna emaettevõtja sai dividende isikult, kelle osalusest kuulus talle 100%, siis on sama kasumiosa edasimaksmine TuMS § 50 lg 1.1 p 1 alusel tulumaksuvaba.

Emaühing deklareerib saadud dividendi vormil INF 11 tabelis 1 ja väljamakstud dividendi tabelis 2. Tabelit 2 ei saa täita kui tabelit 1 ei ole täidetud. Kui tabel 1 on jäänud varem täitmata, siis võib selle täita samal kuul, mil täidetakse tabel 2.

Lisaks täidetakse ja esitatakse ka vorm INF 1.

Vt MTA juhendit INF vormide täitmise kohta siit: http://www.emta.ee/index.php?id=30574