iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 832

Küsimus

2006. aastal oli firmal kasum ja ainuomanik otsustas dividendideks maksta 100 000 krooni, aga 2007. aastal ei läinud nii hästi ja dividendi maksmiseks raha ei ole ja ega põhivarast ka dividende võtta ei tohi? Kas saab seda otsust nüüd muuta, et dividende ei maksta.

Vastus - 24.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kasumi jaotamise otsust saab muuta küll, samuti võib dividendide maksmise edasi lükata. Äriseadustiku kohaselt on dividendi maksmine keelatud, kui maksmise tulemusena jääks äriühingule ebapiisavalt netovara. Seega tulebki arvesse võtta võimalikku jooksval aastal tekkinud kahjumit.

Dividende võib maksta ka mitterahalises vormis (sel juhul tuleb arvestada võimaliku käibemaksukohustusega), aga eelkõige peate siiski otsustama, kas ja millal on dividendi maksmine äriühingu jaoks otstarbekas.