iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1287

Küsimus

Aktsiaseltsist osaühinguks ümberkujundamisel vähendati osakapitali 400 000.-lt kroonilt 40 000.-le kroonile. Vahe maksti osanikule välja. Kas see väljamakse kuulub tulumaksuga maksustamisele?

Vastus - 11.03.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eeldan, et väljamakse tehti 2009. a. Üldreegel on TuMS § 50 lg-s 2: „Residendist äriühing maksab tulumaksu aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel, aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete (edaspidi osalus) tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksete ning makstud likvideerimisjaotiste [i]summa osalt, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.[/i]“

Silmas tasub pidada ka TuMS § 15 lg 2.

Kui aktsiakapitali tasuti rahalise või mitterahalise sissemaksena 400 000 krooni ja nüüd tagastatakse 360 000 krooni, siis maksukohustust ei teki. Kui aktsiakapitali suurendati fondiemissiooni korras, siis võib maksukohustus tekkida. Kui konkreetne aktsionär (osanik), kellele väljamakse tehti, omandas aktsiad mitterahalise sissemakse teel või sai kingitusena või pärandina, siis tekib füüsilisel isikul täiendavalt tulumaksukohustus TuMS § 15 lg 2 alusel.