iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2160

Küsimus

Tütarettevõte (omanikud 80% jur. isik ja 20% füüsiline isik) soovib jaotada dividende. Kas väljamakselt arvestatakse tulumaks ainult füs. isikule või ka jur. isikule? Emafirma jagab saadud dividendidest 50% edasi füüsilisele isikule, kuidas toimub selle maksustamine?

Vastus - 27.01.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tütarühing maksab tulumaksu 21/79 kogu väljamakstud dividendi summast, sõltumata sellest, kes on dividendi saaja (TuMS § 50 lg 1). Tulumaks deklareeritakse vormi TSD lisas 7.

Kui emaühing maksab saadud dividendidest osa samal kuul või hiljem edasi, rakendub maksuvabastus (TuMS § 50 lg 1.1). Saadud ja makstud dividendi peab emaühing deklareerima vormil INF11. Ülejäänud 50% dividendi võib emaühing maksuvabalt välja maksta tulevikus, maksuvabastus ei aegu.