iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2937

Küsimus

Kas alates 01.01.2018 võetakse enne tulumaksuga maksustamist brutopalgast maha ikka ka isiku töötuskindlustusmakse ja kogumispension või kuidas?

Vastus - 11.12.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Mahaarvamiste osas ei muutu midagi, üksnes maksuvaba tulu suurus ja selle arvestamise kord muutub. Töötuskindlustusmakse ja kohustuslik kogumispension arvestatakse maha nii nagu praegugi: Residendist füüsilisele isikule tehtud §-s 41 nimetatud väljamaksetest arvatakse enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha väljamakselt kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse ja kinni peetud töötuskindlustusmakse.

Kui küsimus oli selles, kas mahaarvamised mõjutavad maksuvaba tulu suurust või mitte, siis vastus on, et ei mõjuta. Mahaarvamisi tehakse maksustatavast tulust ja selle võrra väheneb tulumaksukohustus. Maksuvaba tulu suuruse arvestamisel lähtutakse aga brutotasust.

Kui on vaja ise summasid arvutada, siis soovitame eksimuste vältimiseks kasutada pigem veebis olevaid kalkulaatoreid. Nt https://tulumaks.ee/ või https://www.kalkulaator.ee/et/palgakalkulaator või mõnda muud.