Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2956

Küsimus

Kohaliku omavalitsue korralduse seaduses (KOKS) § 17 (3) öeldakse, et volikogul on õigus maksta oma liikmetele tasu ...
Mis on see tasu maksuseaduste mõistes. Kas tegu VÕS-lepinguga või töölepinguga või veel millegi kolmandaga.

Vastus - 29.01.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KOKS § 17 lõige 3 näeb ette, et tasu võib maksta volikogu tööst osavõtu eest ja hüvitust volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest esitatud dokumentide alusel.
See tasu on maksustatav peaaegu kõigi tööjõumaksudega (tulumaks, sotsiaalmaks, pensionikindlustus), välja arvatud töötuskindlustus. TSD lisas 1 deklareeritakse tasu väljamakse liigina 13 ("rahaline tasu, mida makstakse Vabariigi Presidendile, Riigikogu liikmele, Vabariigi Valitsuse liikmele, riigikontrolörile, õiguskantslerile, kohtunikule ja kohaliku omavalitsuse üksuse volikoguliikmele, mida maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga ning kogumispensioni maksega ja ei maksustata töötuskindlustusmaksega").

Vt TSD lisa 1 täitmise juhend: https://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/maksudeklaratsioonid/tsd-esd-ja-toendid/2016/tsd_lisa_1_taitmise_juhend_.pdf

Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine saab toimuda kuludokumentide alusel ja neid väljamakseid maksustada vaja ei ole.

Maksuameti kodulehel on selle teema kohta ka päris korralik juhend: https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/kohalikule-omavalitsusele/kohaliku-omavalitsuse-uksuse-volikogu