iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2940

Küsimus

Mõned küsimused seoses laenude deklareerimisega
Kas uuest aastast tuleb deklareerida ainult need laenud, mis on antud pikemalt kui 48 kuuks? Kui on antud 2 aastaks, kas siis neid ei deklareerita?
Kui laen on antud nt 3 aastaks aga pikendatakse veel 2a, siis millal tuleb see pikendus deklareerida? Kas pikendamise kuul või siis kui saab 48 kuud täis?
Kas deklareerimisele lähevad ainult kontsernisisesed laenud, mis on antud tütrelt emale või ka emalt-tütrele?
Kui ei ole kontsernisisesed ettevõtted, aga äriühingutel on osaliselt kattuv ühine omanike ring, kas need laenud lähevad ka deklareerimisele?

Vastus - 19.12.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimus puudutab laenusid, millel on varjatud kasumieraldise “hõng” juures. Tulumaksuseaduses reguleerib seda teemat 2018. aasta jaanuarist § 56.5. Esimest korda tuleb kontsernisiseseid laenusid deklareerida 2018. aasta 20. aprilliks.

– Deklareerida tuleb kõik emaettevõtjale ning sõsarettevõtjale antud laenud, sõltumata laenuperioodi pikkusest.
– Deklareerimiskohustus ei ole seotud laenuperioodi pikkusega.
– Emaettevõtjalt tütarettevõtjale antud laenusid ei ole vaja deklareerida, sest varjatud kasumi jaotamisega saab potentsiaalselt tegemist olla põhiliselt “alt üles” antavate laenude puhul.
– Osaliselt kattuv ühine omanike ring ei too kaasa deklareerimiskohustust.

Selgitame, et laenudega seotud seadusemuudatuste eesmärk oli täpsustada varjatud kasumieraldiste maksustamist. Deklareerimiskohustus on ainult üks osa sellest teemast. Maksuamet võib maksustada nii osanikule, aktsionärile või (ühistu) liikmele antud laenu, kui tehingu asjaolud viitavad, et olemuselt on tegu kasumieraldisega. Deklareerimiskohustuse võimalik (mitte)täitmine on seejuures sekundaarne ega mõjuta maksustamise õigust. Seaduse seletuskirjas on nende muudatuste tegemisel täpsustatud, et kuna tegu on kehtiva varjatud kasumieraldiste korra täpsustusega, ei jää selle muudatuse mõju alt välja ükski laen, mis praegu juba kehtiva seaduse alusel koosmõjus maksukorralduse seaduse (MKS) § 84 alusel on pigem kasumieraldis kui laen.

TuMS § 56.5 teksti leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/107072017022#para56b5

Vt laenude deklareerimise kohta ka maksuameti juhendist: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused/varjatud-kasumieraldise-maksustamine-alates-1-jaanuarist