Rubriik: TULUMAKS

Vastatud: 01.08.2014
Küsimus TMS § 13 lg 3 p 2 muutmise kohta. kas 64 eurot isikliku auto kasutamise maksuvaba hüvitist ei või enam peale 01. septmibrit välja maksta ka näiteks augustikuu eest. Senini oleme maksnud kuu hüvitise välja järgmise kuu alguses, siis kas nüüd augustikuu hüvitis jääb välja maksmata, või võib seda...
Loe vastust
Vastatud: 01.08.2014
Eestis elavale veterinaarile pakuti 1-2x kuus töötamist ühes Soome farmis. Kui veterinaar on FIE, kas tal tekib Soomes püsiv tegevuskoht? Täpsemalt - kas artikkel 14 viidatud "kindel asukoht" tekib ainult siis, kui veterinaar viibib Soomes üle 183 päeva või kehtib FIE-le siiski ka artikkel 5, mille kohaselt regulaarne töötamine samas...
Loe vastust
Vastatud: 02.07.2014
Tasutud töötajate toitlustamise eest. Arve puudub. Töötajate toitlustamine on erisoodustus (tulumaks+sotsiaalmaks). Kas puuduva dokumendi eest maksan siis teist korda veel tulumaksu?
Loe vastust
Vastatud: 09.06.2014
Eesti ettevõte soovib võtta tööle Läti kodaniku nii Eestisisesteks kui rahvusvaheliste vedude autojuhiks. Kuidas toimub temalt töötasumaksude arvestus? Töötajale on võetud Maksuametist isikukood, kas kehtib ka ravikindlustus (kas peame välisriigist sõitude ajaks võtame A1 vormi)?
Loe vastust
Vastatud: 08.05.2014
Isik töötab töövõtulepingu alusel. Isik on teinud avalduse, et on valinud meie ettevõtte maksuvaba tulu mahaarvajaks alates 01.01.14. Samas ei ole temale makstud tasudelt jaan-märts tulumaksuvabastust 144.-/kuus arvestatud. Kas võime seda rakendada tagasiulatuvalt aprilli tasult (vm mais)?
Loe vastust
Vastatud: 07.04.2014
Makseraskuste tõttu ei ole ettevõte ca aasta jooksul maksnud töötajale kokkulepitud töötasu. Raamatupidamises on brutotöötasu arvestatud ja see on ka kuludesse kantud. Sotsiaalmaksu on deklareeritud ja makstud ainult miinimumääras, et säiliks töötaja ravikindlustusleping. Töötaja pöördus lõpuks Töövaidluskomisjoni ja sai sealt tema jaoks positiivse tulemi. Selle otsusega pöördus ta kohtutäituri poole,...
Loe vastust
Vastatud: 07.04.2014
Töölähetuse määrus ütleb, et välislähetuse päevaraha alammäär on 22,37 € ja maksuvaba ülemmäär 32 €. Määruses on kirjas, et tööandja võib välislähetuse päevaraha määra vähendada kuni 70 protsenti - kas alammäärast või maksuvabast ülemmäärast?
Loe vastust
Vastatud: 19.03.2014
Kontserni emaettevõte organiseerib kogu kontserni ühiseid suvepäevi. Saime ettemaksu arve (50%) broneeritud ansamblilt, mille me kohe ära pidime maksma. Suvepäevad toimuvad mitme kuu pärast, praegu ei oska tütaettevõtete vahel jagada. Kas ma võin selle ettemaksu praegu jätta deklareerimata ja maksustamata, seni kuni me midagi saanud veel ei ole? Ega ei...
Loe vastust
Vastatud: 12.03.2014
Kui Eesti MTÜ teeb välisriigi (Saksamaa) organisatsioonile, mille liige ta on, annetuse,siis kas see läheb meil Eestis ka kuidagi maksu alla? Ja kuidas on lood siis kui maksame liikmemaksu?
Loe vastust
Vastatud: 16.01.2014
Ettevõtte töötajad viibisid 2-päevasel Eestisisesel lähetusel. Lähetusel viibisid nii töölepinguga töötajad kui ka käsunduslepingu alusel töötajad (meie peame neid ikkagi meie töötajateks, kuigi osutavad meile teenust oma OÜ pealt). Kuidas toimida majutuskuludega, kas võime kanda lähetuskuludesse ka käsunduslepinguga töötavate töötajate majutuse? Kas majutuse ja konverentsiruumide rendikulult võime käibemaksu tagasi küsida?
Loe vastust
Vastatud: 17.12.2013
Juhatuse liige teeb töötaja (töötab töölepinguga) haiguse ajal ka töötaja asendust. Kui juhatuse liikmele määratakse nüüd lisatasu töötaja asendamise eest, kas pidada maksud kinni kui juhatuse liikme lepingult või kui töölepingult.
Loe vastust
Vastatud: 29.10.2013
Kas ettevõte võib maksuvabalt tasuda juhatuse liikme koolituskulud, kui antud isiku õpitav eriala kõrgkoolis on ettevõtluse alane? Kui jah, siis kuidas seda isiku ja ettevõtte vahel vormistada?
Loe vastust
Vastatud: 30.10.2013
Töötaja lahkub töölt kuu viimasel päeval. Kuu alguses on talle makstud isikliku sõiduauto hüvitist eelmise kuu eest (september) nüüd lõpparvega sooviksime maksta talle ka okt. eest, seega ühes kuus on 2*64.- väljamakse. Kas see on juba piirmäära ületamine või kui maksekorraldusse on kirjutatud ,mis kuu eest seda arvestatud on, siis...
Loe vastust
Vastatud: 22.10.2013
MTÜ (ei ole tulumaksusoodustusega sihtasutuste ja mittetulundusühingute nimekirjas) kutsub loengut pidama inimese Moskvast 2 korda aastas. Kuidas näidata talle tasu loengu eest? Kas peame ainult tulumaksu kinni? Millised isikuandmed meil peavad olema? Aga kui arve esitada firmale, kas siis on ikkagi tulumaksu kinnipidamise kohustus?
Loe vastust
Vastatud: 08.10.2013
Eestis registreeritud OÜ osutab invataksoteenust Soomes. Siiani on OÜ-s tööd teinud kõik Eesti residendid ja nende töötasude maksud on enamus tasutud Eestisse. Nüüd võeti Eesti OÜ-sse tööle Läti Vabariigi kodanik. Kuidas toimida Läti kodaniku töötasu deklareerimisega? Ega ei saa ka ju mitteresidendile tasuda lähetuse päevaraha Eesti seaduste järgi?
Loe vastust
Vastatud: 20.09.2013
Kas ja kuidas on tavalisel kodanikul õigus ise määrata, millisesse omavalitsusse tema tulumaks laekub. Ühelt lektorilt olen sellist infot kuulnud, kuid palun täpsustust, selgitust.
Loe vastust
Vastatud: 16.07.2013
Eestis registreeritud firma üürib oma Soomes töötavatele töölistele Soomes korteri. Kas ja kuidas maksustatakse ettevõtte poolt tasutud üürisummad ja kommunaalmaksed?
Loe vastust
Vastatud: 16.07.2013
Ettevõte ostab eraisikult suveperioodil 1-2x aiasaadusi. Eraisik ei ole FIE, kas eraisikule väljamakselt tuleb tm kinnipidada või peab eraisik ise tulu deklareerima või ei teki sellisest tehingust üldse tulumaksukohustust?
Loe vastust