iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2612

Küsimus

Täpsustav küsimus: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2603

Täienduseks viidatud teemale. Kui tööandja sõiduauto kasutuse kohta peetakse sõidupäevikut, töötaja kasutab autot erasõitudeks nt 1200 km kuus ja hüvitab selle tööandjale 0,30 eur x 1200 km = 360 eur suuruses summas, kas siis tekib tööandjal mingi maksukohustus või mitte? Ehk kas sellisel töötajapoolsel erasõitude hüvitamisel on ka mingi ülempiir (nt 256 eur)?

Vastus - 11.11.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 48 lg 8 sätestab erisoodustuse ülemiseks piiriks 256 €. Kui on kokkulepe, et töötaja maksab rohkem kinni, siis on see loomulikult kokkuleppe küsimus, kuid seadus eeldab, et vähemalt 256 € peaks hüvitama, et ei tekiks erisoodustust.

Kui te esitate arve 360 € eest, siis see sisaldab ka käibemaksu (kui arve esitab käibemaksukohustuslane, 60 € km). Alates 01.12.2014. a käibemaksuregulatsioon muutub ning käivet ei teki (KMS § 4 lg 2 p 8).

Piirmäära kohta vt ka artiklit: Martin Huberg. Igal arvestusel on oma piir. – MaksuMaksja, 2012, nr 1, lk 32.