Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2613

Küsimus

Meie töötajad viibisid lähetusel. Lähetusel viibisid nii töölepinguga töötajad kui ka käsunduslepingu alusel töötajad (meie peame neid ikkagi meie töötajateks, kuigi osutavad meile teenust oma OÜ alt). Kuidas toimida toitlustuskuludega - kui töölepinguga töötajate puhul on see erisoodustus, siis mida teha selle kuluga, mis läks käsunduslepinguga töötajatele - kas äripartnerite vastuvõtt?

Vastus - 11.11.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Erisoodustuse sätte mõistes on ka muude võlaõiguslike lepingute alusel teenust osutavad isikud töötajad (vt TuMS § 48 lg 3). Seega, kui kulutus vastab erisoodustuse mõistele, siis on see nii töötajate kui ka käsundisaajate puhul ühtemoodi erisoodustus.

Kui käsundisaaja on juriidiline isik, siis võib see olla kolmanda isiku kaudu tehtud erisoodustus. Teil ei tekiks maksukohustust, kui te laseksite näiteks juriidilisel isikul kulud hüvitada.

Sellisel juhul võiks tekkida hoopis lepingupartneril erisoodustus, kui ta nt lähetust ei vormistanud ning seda päevarahast maha ei arvestanud. Eesti sisese lähetuse puhul, kuivõrd maksuvaba päevaraha puudub, siis mahaarvamist muidugi teha ei saagi ning erisoodustuse vältimiseks tuleks kulud hüvitada tööandjale.