iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2626

Küsimus

Kui töötaja kasutab isiklikku sõiduautot, peab sõidupäevikut ning kasutab mobiilset parkimist, siis kas parkimistasu (sõidupäevikust nähtub, et tegemist on töösõiduga) võib kanda ettevõtte kuludesse eraldi või peab see mahtuma 0,3€/km hinna sisse? Osad parkimistasud on seotud käibemaksuga, sellelt siis 50% tagasiküsimise õigus?
Maksuameti hinnangul, peaks parkimine mahtuma 0,3€/km hinna sisse, mis tegelikult ei tundu loogiline, siduda kilomeetreid parkimisega. Maksuameti vastus küsimusele: http://foorum.emta.ee/viewtopic.php?f=48&t=66169

Vastus - 15.12.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

EML on seisukohal, et isikliku sõiduauto kasutamise eest makstav hüvitis hõlmab auto kasutamise kulusid (kütus, kindlustus, hooldus, remont), kuid ei hõlma muid tööandja ettevõtlusega seotud kulusid nagu praamipilet, parkimistasu (nii teenustasuna kui ka kohaliku maksuna).

Vt sel teemal ka artiklit: Martin Huberg. Parkimistasude maksustamine. – MaksuMaksja, 2006, nr 12, lk 17.

Kui parkimisteenus on käibemaksuga maksustatud, siis saab meie hinnangul tööandja huvides tehtud parkimise korral sisendkäibemaksu üldkorras maha arvata (aluseks tööandja nimel väljastatud korrektne arve või lihtsustatud arve). Oleme seisukohal, et 50% mahaarvamise piirang sellele kulu liigile ei kohaldu.

Euroopa Nõukogu rakendusotsus, mis on meie seaduse kehtimise eelduseks, sätestab artiklis 3: „Artiklis 1 osutatud kulud hõlmavad mitte üksnes ettevõtluse eesmärgil kasutatavate autode ostmist, liisimist, ühendusesiseselt omandamist või importimist ning nende hooldus-, remondi- ja kütusekulusid.“ Siin on sõnaselgelt eristatud soetamisega ja käitamisega seotud kulusid, mitte mingit muud liiki ettevõtlusega seotud teenust. Kuna seadus ise sõnastust ei täpsusta, siis me saame selle tõlgendamisel kasutada viidatud rakendusotsust.

Rakendusotsuse tekst on avaldatud ajakirjas MaksuMaksja (2014, nr 11, lk 13-16)