iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2704

Küsimus

Erisoodustuseks on laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga. Erisoodustuseks loetakse erisoodustuse hinnaks
turutingimustele vastava intressi summa ja laenulepingus ette nähtud
intressimäära järgi tasumisele kuuluva intressi summa vahe, välja arvatud kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne VÕS § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär. Hetkel on Eesti Pank teatanud võlaõigusseaduse § 94 lg 2 alusel, et võlaõigusseaduse § 94 lõikes 1 nimetatud Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne 1. jaanuari 2015 oli 0,05%. Kas see tähendab, et kui intressiks on 0,1% siis erisoodustust ei teki?

Vastus - 02.06.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, kui intressi tasumise hetkel on vastav intressimäär endiselt 0,1%, siis erisoodustust ei teki. Riigikohus selgitab asjas nr 3-3-1-45-07: „TuMS § 48 lg 4 p 6 puhul tekib maksukohustus intressimakse tasumise ajal (kui intressimäär on nõutavast alammäärast madalam) või laenu tagastamise ajal (kui intressi üldse ei tasuta).“