Rubriik: TULUMAKS

Vastatud: 29.03.2011
Töötaja töölepingu lõppemisel kohaldati väljamakselt tulumaksuvabastust, samas oli juba kuu algul eelmise kuu töötasu väljamakselt seda tehtud. Seega rakendus 2*144. Kuidas deklareerida, kas panengi tulumaksuvabastuseks 288 või arvestan neto brutoks, millele ei kohalda tulumaksuvabastust ja vahe jääb ettevõtja kahjuks? Töötajalt ju enammakstud summat tagasi ei saa.
Loe vastust
Vastatud: 16.03.2011
Kui töölepingus on tööülesannete täitmise kohaks märgitud Eesti Vabariik, siis mille alusel saab kinni maksta majutus- ja sõidukulud? Töölähetust Eesti siseselt siis ju ei ole. Kas võib tekkida oht, et Maksuamet tõlgendab selliseid kulusid erisoodustusena?
Loe vastust
Vastatud: 16.03.2011
Küsimus elatise kohta. Tuli kohtutäituri kiri elatise kinnipidamise kohta. Kohtutäituri selgituste kohaselt kuulub neto sissetuleku hulka ka lähetuse päevarahad. Samas nendelt summadelt ju tulumaksu kinnipidamist ei toimu. Kas on ikka õigustatud, et lähetuse päevarahad kuuluvad kinnipidamise hulka? Lähetused mahuvad piirmäära ja mingeid makse sealt ei arvestata. Kas toimime ikka õigesti,...
Loe vastust
Vastatud: 01.03.2011
Kas 2010.a kasumiaruandes eelviimasel real "tulumaks" näidatav summa on 2010. aastal riigile tasutud (2010. aastal välja makstud dividendide väljamakselt ) summa?
Loe vastust
Vastatud: 17.02.2011
Kui osaühing on asutatud nõuetepõhiselt ja kasumi jaotamise otsuses määratakse, et kasumi arvel tasutakse sissemakse, kas selline tasaarveldus kuulub maksustamisele nagu oleks dividendide väljamaksmisega?
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2011
Transpodiettevõtja sai Rootsis trahvi ülekoormuse eest. Kas see on ettevõtlusega mitteseotud kulu ja kuulub maksustamisele juriidilise isiku tulumaksuga?
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2011
Ettevõte vahendab annetuse kogumist, sellest kasu teenimata. Annetuste tegijad on füüsilised isikud. Kogu annetuse laekumine kantakse üle annetuse saajale (näiteks lastehaiglale). Kas saan õigesti aru, et käivet ettevõttel ei teki KM seisukohast ja tuluamksukohustust ka ei teki, kuna tegemist ei ole ettevõtte kuluga.
Loe vastust
Vastatud: 03.12.2010
Olen Eestist komandeeritud välismaale pikaks ajaks (üle aasta), palka saan jätkuvalt Eestist. Välismaa kolleegidega vesteldes on selgunud, et teatud arvu päevi kodumaalt eemal olles tekib neil õigus tulumaksu tagastusele. Kas Eestis on see ka nii?
Loe vastust
Vastatud: 16.11.2010
Kas oleks palun võimalik näha või saada ametisõiduautode ja isikiliku transpordi kulude kompenseerimise maksustamise kriteeriume jm võrdlusandmeid (piirmäärasid) Eesti, Läti ja Leedu kohta kokkuvõtlikult, näiteks võrdleva tabeli kujul?
Loe vastust
Vastatud: 08.11.2010
"Firmal" on lõppemas sõiduauto Audi A6 Avant 2.0 (väljalaske aasta 2006) liisingleping Swedpangaga (kapitalirent). Liisingueseme väljaostusumma lepingu lõppemisel on umbes 10% käibemaksuta hinnast ehk 22000 krooni, mis on ilmselt väiksem selle auto turuhinnast. Kui peale lepingu lõppemist müüme auto hinnaga 22000+km seotud isikule, kas siis tuleb tasuda erisoodustusmaksu turuhinna ja...
Loe vastust
Vastatud: 08.09.2010
Väikesele kogudusele tuleb mõnikord appi inimene, kes ei kuulu koguduse juhatusse, kas talle võib maksta 1 000.- autokompensatsiooni maksuvabalt? Kui ei või, kas oleks lahendus sõidupäeviku pidamisel?
Loe vastust
Vastatud: 08.09.2010
Saan korteriühistult juhatuse liikme tasu. 01.septembrist lähen dekreetpuhkusele ning veebruarist hakkan saama n.ö.emapalka. Kas kogu selle perioodi jooksul võin ma saada ka juhatuse liikme tasu?
Loe vastust
Vastatud: 08.09.2010
Korraldasime oma töötajatele ja nõukogule seminari väljaspool oma töökohta. Seminar oli otseses mõttes töine seminar koos päevakava ja esinejatega, arutati otseselt tööga seotud küsimusi. Seminarile sõidukulud hüvitatakse vastavalt sõidupäevikule. Ettevõte kannab ruumide rendi, inimeste majutus- ja söögikulud. Lisaks on eraldi arvel välja toodud ka sauna rent. Kas maksustamise seisukohalt oleks...
Loe vastust
Vastatud: 24.08.2010
FIE on registreerinud end äriregistris ja märkinud põhitegevusalaks giidindus ja turismindus. Käesoleval suvel aga oli võimalik müüa põllumajandussaadusi (aedvilju), kas sellisel juhul on ka võimali kasutada täiendavat maksusoodustust?
Loe vastust
Vastatud: 11.08.2010
Soetasin endale suvila umbes 15 a tagasi. Tehing toimus käest-kätte. Suvila juurde kuulub ka maad 1495 m2. 2000.a. sai maa erastatud ning on kantud kinnistusse (elamumaa 100%). Täna soovin seda maad koos suvilaga müüa. Kas pean maksma ka tulumaksu?
Loe vastust
Vastatud: 27.06.2010
Kas käsunduslepinguga töötajale on õigus maksta välislähetuse päevarahasid, kui tegemist on kohtumisega, milles osalevad kõik osakonna töötajad?
Loe vastust
Vastatud: 01.07.2010
Töötaja viibis lähetuses Šveitsis ja sattus pimesoolega haiglasse, kus teda opereeriti. Kuidas on päevarahade maksmisega haigestumise ajal välismaal.
Loe vastust
Vastatud: 01.07.2010
Kui firma loomad tekitasid kahju eraisiku maadel ja firma nõustub katma tekitatud kahju, kas eraisikule tasutud kahjuhüvitus tuleb eraisikul deklareerida ja kas antud hüvitus tuleb maksustada tulumaksuga?
Loe vastust
Vastatud: 15.06.2010
EMT arvelt on näha, et töötaja on teostanud mobiili parkimist. Parkimine on seotud tööülesannetega. Kas EMT arve ongi parkimise kuludokumendiks või peab seda summat kajastama isikliku sõiduauto hüvitisena? Ja mida teha kui parkimiskulu tekitjaks on töövõtja (VÕS alusel)?
Loe vastust