iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2049

Küsimus

Füüsilisest isikust ettevõtja on müünud ka metsa raieõigust (käibemaksukohustuslansena lisas müügihinnale ka käibemaksu). Kas tuludeklaratsioonis võib ta kajastada tehingu E vormil veerus 1 või peab ta müügihinna deklareerima vormil A "raieõiguse müügi" osas? Antud juhul müüs ta raieõiguse ettevõtjana, kuna lisas ka käibemaksu?

Vastus - 10.07.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna FIE luges selle tehingu ettevõtluseks, tuleb see deklareerida E vormil veerus 3 (ettevõtlus).

Kui FIE oleks müünud metsamaterjali, siis oleks ta saanud E vormil rakendada mahaarvamist 2877 eurot (kui kinnisasi, millelt metsa tehakse, kuuluks FIE-le, TuMS § 32 lg 4), raieõiguse võõrandamisele täiendav mahaarvamine ei rakendu ning ettevõtlustulust saab maha arvata ainult ettevõtlusega seotud dokumentaalselt tõendatud kulusid.