iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Rubriik: Füüsilisest isikust ettevõtja

Vastatud: 10.03.2016
Kui FIE sai 2014 aastal PRIAst poollooduslike koosluse hooldamise toetust, mille eesmärk on säilitada Natura 2000 aladel asuvaid traditsioonilisi maastikke ja bioloogilist mitmekesisust ning alal hoida kultuuripärandit, ei kuulunud see maksustamisele ettevõtlustuluna ega ka füüsilise isiku tuluna (Looduskaitseseaduse paragrahv 17 lg 10). Kuidas on lood poollooduslike koosluse hooldamise toetusega 2015...
Loe vastust
Vastatud: 01.08.2014
Eestis elavale veterinaarile pakuti 1-2x kuus töötamist ühes Soome farmis. Kui veterinaar on FIE, kas tal tekib Soomes püsiv tegevuskoht? Täpsemalt - kas artikkel 14 viidatud "kindel asukoht" tekib ainult siis, kui veterinaar viibib Soomes üle 183 päeva või kehtib FIE-le siiski ka artikkel 5, mille kohaselt regulaarne töötamine samas...
Loe vastust
Vastatud: 23.10.2012
FIE lõpetab oma majandustegevuse, milleks oli talle omandiõiguse alusel kuuluva vara üürileandmine. Vara ei olnud soetatud FIE-na ega kulud selleks kantud FIE kuludesse. Kui nüüd sama isik sõlmib uuest aastast OÜ-ga käsunduslepingu, millega läheb kogu vara haldamine OÜ-le (on täielikult OÜ tulu ja kulu), siis kas MTA-l võib tekkida ikkagi...
Loe vastust
Vastatud: 10.07.2012
Füüsilisest isikust ettevõtja on müünud ka metsa raieõigust (käibemaksukohustuslansena lisas müügihinnale ka käibemaksu). Kas tuludeklaratsioonis võib ta kajastada tehingu E vormil veerus 1 või peab ta müügihinna deklareerima vormil A "raieõiguse müügi" osas? Antud juhul müüs ta raieõiguse ettevõtjana, kuna lisas ka käibemaksu?
Loe vastust
Vastatud: 15.06.2011
FIE kasutab oma igapäevatöös autot. Auto on kapitalrendil aga rendileping on sõlmitud abikaasa nimele. Kuidas oleks võimalik FIE-l oma ettevõtluse kuludes autokasutuse kulusid näidata? Kas sõlmida abikaasaga vara tasuta kasutamise leping, kus näidata ära, et FIE kannab ettevõtlusega seotud sõitudele kulunud kütuse, % liikluskindlustusest ja % remondist. Aga kuidas saaks...
Loe vastust
Vastatud: 24.08.2010
FIE on registreerinud end äriregistris ja märkinud põhitegevusalaks giidindus ja turismindus. Käesoleval suvel aga oli võimalik müüa põllumajandussaadusi (aedvilju), kas sellisel juhul on ka võimali kasutada täiendavat maksusoodustust?
Loe vastust
Vastatud: 13.04.2009
Olen hetkel töötu, kel on mõte hakata oma teenuseid vabakutselisena müüma. Küsimused on tekkinud aga vabakutselise loovisiku maksustamise kohta. Milliseid makse peab maksam vabakutseline loovisik? Kas vabakutseline loovisik peab ka avansilist sotsiaalmaksu maksma? Kas vabakutseline loovisikut loetakse FIE-ks? **** Eesti kunstnikeliidu lehel on selline artikkel: ------------------------------ 2009 aastal muutub FIE-de...
Loe vastust
Vastatud: 17.03.2009
Tere olen FIE taksojuht, on sõlmitud rendileping rendileandjaga, esitasin avalduse kaks kuud ette, et lõpetada rendileping ja rendileandja kirjutas mulle avaldusele alla, et kuna leping on tähtajaline ja sõlmitud 1 aastaks, siis kui tahad ära minna, pead lepingu lõppemiseni kõik renditasu kinni maksma. Kuna FIE maks on tõusnud ja rent...
Loe vastust
Vastatud: 05.03.2009
Kas Teil on kogemus, miks FIE-le avansilise tulumaksu määramisel ei võeta arvesse TMS §23 kehtestatud maksuvaba tulu? Minu hinnangul ei rakendu tulumaksuseadus selliselt kõigile kodanikele võrdselt. Kui maksuametnik käib tööl ja saab igal kuul töötasu, millest 2250 krooni tulumaksuga ei maksustata, siis FIE-l tuleb avansina tulumaksu tasuda ka maksuvabalt tulult...
Loe vastust
Vastatud: 09.12.2008
FIE laenas OÜ-le 25 000 krooni kaheks kuuks, intressiga 5% aastas. Lepingu vormistas OÜ, oli sees ka viivise ja leppetrahvi nõudmise õigus. OÜ aga ei maksnud mulle õigel ajal ära, kuid nüüd on neil raha. Kui ma nõuan viivist ja leppetrahvi 3 kuud hiljem ja need koos laenuga mulle ka...
Loe vastust
Vastatud: 27.10.2008
Leppisime FIE-ga kokku, et ta osutab meile teenust ja tasumine toimub arve alusel kahe kvartali eest 30.09.2008. Nüüd kontrollisime FIE staatust maksuametist ja näeme, et ta on end FIE-ks võtnud alles 29.09.2008. Kas FIE-l või meil kui teenuse tarbijal võib tekkida sellest maksuprobleeme?
Loe vastust
Vastatud: 15.04.2008
FIE-l on renditud äripind koos lauatelefoniga. Kas telefoniarveid võib kulusse pannna? Telefon ei ole FIE nimele vormistatud.
Loe vastust
Vastatud: 10.03.2008
Üks abikaasadest on FIE ja teine pensionär (pension alla 3000 kr). Kas on mõttekas esitada ühine tuludeklaratsioon? Kas pensionärist abikaasa puhul saab kasutada maksuvaba tulu 24000 kr?
Loe vastust
Vastatud: 03.03.2008
Kui FIE-l tekib maksukohustus mingi x asja eest ja ta otsustab OÜ luua, kas siis see firma saab tasuda FIE tekkinud võlgasid? Millise maksustamise alusel, milliseid sanktsioone võib maksuhaldur rakendada, nt OÜ arved arestida vms?
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2008
Eraisik müüb maad, kuid ta omab ka juriidilist staatust fie ja on käibemaksukohuslane. Eraisikuna maad müües ei oma mingid tähtsust asjaolu,et ta on fie. Seega ei lisandu maa müügile käibemaks. Olen aga kuulnud väiteid, et ainult raamatupidajad lahkavad olukordi selliselt. Teine väide on selline: et tuleks käsitleda FIE-t ka kui...
Loe vastust
Vastatud: 16.12.2007
FIE sai Riikliku Looduskaitsekeskusega sõlmitud lepingu alusel loodushoiu tööde eest toetust. Kas seda toetust maksustatakse ja kui jah, siis milliste maksudega (tulumaks, sotsmaks)? Looduskaitseseaduse paragrahv 17 lg 10 ütleb, et nende loodushoiu tööde tegemist ei loeta majandustegevuseks ega ettevõtluseks.
Loe vastust
Vastatud: 23.08.2007
Kui FIEna rendin eraisikult autot, siis kas tal tekib sellest mingit maksukohustust? Või minul rentnikuna? Või kantakse rent lihtsalt kuludesse?
Loe vastust
Vastatud: 10.06.2007
Milliseid makse peab nüüd ja kui suures ulatuses maksma füüsilisest isikust ettevõtja? Kui suur peab olema tema sissetulek või käive, et tema FIE-ks olemist ei lõpetataks? Kas ja kui suures ulatuses ta vastutab oma varaga, ka kinnisvaraga (kui ta laenu ei teegi)? Sooviksin tegelda tarbekunstiga FIE-na. Pole seda ala õppinud,...
Loe vastust
Vastatud: 27.02.2007
Olen üliõpilane päevases õppes, seega enamus aja koolis. Lisa teenin iluteenindajana, kuid olen sunnitud olema FIE. Kui riik maksab minu pealt ravikindlustust, kas olen sunnitud siiski maksma FIE sotsiaalmaksu avansilisi makseid? Või on teisi võimalusi. Ma töötan nädalas maksimaalselt 10-15 tundi, seega ei teeni miinimumpalkagi.
Loe vastust
Vastatud: 26.02.2007
FIE maksab maksuametile intresse ja sellelt tekib tal tulumaksu kohustus. On need sellised kulud ju, mida ei saa FIE oma tuludest maha arvata?
Loe vastust