Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 515

Küsimus

FIE maksab maksuametile intresse ja sellelt tekib tal tulumaksu kohustus. On need sellised kulud ju, mida ei saa FIE oma tuludest maha arvata?

Vastus - 26.02.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 34 p 3 kohaselt ei ole ettevõtlustulust lubatud maha arvata seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha ning maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150) alusel tasutud intresse. Tulumaksukohustust eraldi seadus FIE-le ei sätesta, see on juriidilistel isikutel TuMS § 51 lg 2 p-s 1.