iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 909

Küsimus

Eraisik müüb maad, kuid ta omab ka juriidilist staatust fie ja on käibemaksukohuslane. Eraisikuna maad müües ei oma mingid tähtsust asjaolu,et ta on fie. Seega ei lisandu maa müügile käibemaks. Olen aga kuulnud väiteid, et ainult raamatupidajad lahkavad olukordi selliselt. Teine väide on selline: et tuleks käsitleda FIE-t ka kui eraisikut. Kuna ta vastutab oma vara ulatuses. Ja sellega seoses kõik tehingud on targem teostada Fiena. Mida arvate ?

Vastus - 07.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maa müük tuleb käibemaksuga maksustada siis, kui esiteks on tegemist krundiga ja teiseks maa mükk vastab ettevõtluse tunnustele. See tähendab, et maa müügiks on tehtud kulutusi, mida tavaline füüsilisest isikust maaomanik ei tee, või maad on varem kasutatud ettevõtlustulu saamiseks (nt välja renditud, kasutatud põllumajanduses), või on müügitehinguid palju ja maa müük anna püsiva ja olulise sissetuleku. Nii võib sarnane maatehing ühe isiku puhul olla ettevõtlus, teise puhul mitte. Üldine käsitlus on siiski selline, et ühekordne maa müük (kui müüakse maatükk tervikuna, mitte kruntidena) ei ole ettevõtlus.

Kohtupraktika kohaselt on lubatud mistahes müügitehingu käsitlemine ettevõtlusena, kui FIE seda ise soovib. Sel juhul tuleb maksta saadud tulult sotsiaalmaksu.