iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1319

Küsimus

Olen hetkel töötu, kel on mõte hakata oma teenuseid vabakutselisena müüma. Küsimused on tekkinud aga vabakutselise loovisiku maksustamise kohta. Milliseid makse peab maksam vabakutseline loovisik? Kas vabakutseline loovisik peab ka avansilist sotsiaalmaksu maksma? Kas vabakutseline loovisikut loetakse FIE-ks?
****
Eesti kunstnikeliidu lehel on selline artikkel:
------------------------------
2009 aastal muutub FIE-de ja vabakutseliste loovisikute registreerimine.

Sellel aastal viiakse sisse mõningad muudatused seoses FIE-de ja vabakutseliste loovisikute arvelevõtmisega.

FIE ja vabakutselise maksustamisel ei ole vahet. Mõlemad peavad maksma makse ning võivad tuludest maha arvestada kulud.

FIE on arvel Äriregistris, vabakutseline Maksuametis.
------------------------------

****
LOOVISIKUTE JA LOOMELIITUDE SEADUS - mis jõustub esimesest maist räägib vabakutselise loovisiku kohta järgmist:
------------------------------
§ 3. Vabakutseline loovisik

(1) Vabakutseline loovisik on käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 märgitud loomealal tegutsev autor või esitaja, kes ei ole avalikus teenistuses, ei tööta töölepingu või muu sellesarnase püsiva iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel, ei saa tulu ettevõtlusest ega muust kutsetegevusest.

(2) Vabakutseline loovisik kantakse äriregistrisse.

[RT I 2008, 60, 331 – jõust. 1.01.2009]
------------------------------

märkus: vormistamise kohapealt on kokkuvõtvalt asi enam-vähem selge. Maksustamise kohapealt ei oska nagu suurt midagi otsida.

Vastus - 13.04.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Vabakutseline loovisik on maksustamise mõttes võrdsustatud füüsilisest isikust ettevõtjaga. Soovitame lugeda maksuameti kodulehel avaldatud materjali: Tegevust alustava FIE ABC (http://www.emta.ee/doc.php?24077). Materjal on mõeldud küll 2008. aasta kohta, aga maksustamise põhimõtete kohta saate sealt kindlasti infot.

Lisainfot saate Maksu- ja Tolliameti infotelefonilt 8800 811, nende kodulehelt: http://www.emta.ee FIE rubriigist.