iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1123

Küsimus

Leppisime FIE-ga kokku, et ta osutab meile teenust ja tasumine toimub arve alusel kahe kvartali eest 30.09.2008. Nüüd kontrollisime FIE staatust maksuametist ja näeme, et ta on end FIE-ks võtnud alles 29.09.2008. Kas FIE-l või meil kui teenuse tarbijal võib tekkida sellest maksuprobleeme?

Vastus - 27.10.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui FIE on arve esitamise ajaks jõudnud end registreerida, siis väljamakse tegijal maksuprobleeme ei teki. Küll aga võib FIE oma üllatuseks tulude deklareerimisel avastada, et maksuamet ei luba tal ettevõtluse kulusse kanda kulutusi, mis on tehtud enne registreerimist (st enne 29.09. tehtud ettevõtluse kulutused). Selline lähenemine tugineb tulumaksuseaduse § 14 lõikele 5:
Äriregistrisse kantud või Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja võib teha oma ettevõtlustulust 6. peatükis lubatud mahaarvamisi. Enne füüsilisest isikust ettevõtja registreerimist tehtud kulud võib ettevõtlustulust maha arvata, kui need on seotud ettevõtja registreerimisega või ettevõtluse alustamiseks vajalike tegevuslubade ja registreeringute saamisega.
Tulumaksuseaduse kehtiva teksti leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13000997