Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus nüüd saadaval! loe lähemalt / osta koolitus

Rubriik: Füüsilisest isikust ettevõtja

Vastatud: 26.02.2007
MA koolitusel jäi segaseks üks küsimus. Nimelt FIE peatas oma tegevuse juunis 2006. Tal jäi kaupu lattu, nüüd märts 2007 alustab ta uuesti FIE-na tööd. Kas see kaup mis tal 2006 a lattu arvele jäi, tuled tuludeklaratsioonis näidata kui isiklikku tarbimisse võetud? Tegelikult seda ju ei tehtud ja seda sama...
Loe vastust
Vastatud: 26.02.2007
Kui FIE müüb oma tegevuse ajal kaupa aga raha laekub siis kui ta on FIE-ks oleku peatanud. Kuidas saadud raha deklareerida?
Loe vastust
Vastatud: 12.12.2006
FIE rentis kinnisvara 2004 aastani. Perioodil 2005-2006 oli 30% kinnisvarast kasutusvaldusesse antud (FIE ettevõtlus) ja 70% kasutas eraisik oma elukohana. Kui 2006 aastal võõrandatakse kinnisvara, kas siis saab lähtuda tulumaksuseaduse(TMS) §15 l.5punkt 1 ja l.6 s.t. deklareeritakse tulumaksuga maksustatava tuluna 30% kinnisvara müügihinnast. Ostuhinnast, kui ka võõrandamisega seotud otsestest kuludest...
Loe vastust
Vastatud: 24.03.2006
Veebruari Maksumaksjas on kirjas,et FIE-d, kes on kahjumit edasi kandnud, peavad arvestama aegumisperioodi alguseks kahjumi deklareerimise aega. Kas see tähendab,et kui deklareerisin kahjumit aasta 1997 kohta, siis see ei ole ikka veel aegunud ja seda võidakse siiani MA poolt kontrollida? Ma ei pea ju lõpmatuseni neid dokumente alles hoidma?
Loe vastust
Vastatud: 27.03.2006
Mul on plaanis müüa oma kinnistu (kus elan pidevalt), millel asub kaks maja. Olen olnud aastaid FIE ja mul on olnud lisaks sellele paar aastat ka Oü. Kinnistul on vana ja uus maja. FIE ja Oü on kasutanud osa vanast majast ja nende ruumide sanitaarremont on ettevõtluskuludesse arvatud. Mis põhimõtte...
Loe vastust
Vastatud: 14.03.2006
Kui üks abikaasadest on FIE, kelle ettevõtlus eelmisel aastal lõppes miinusega,(muid sissetulekuid ei ole) võib esitada ühisdeklaratsiooni abikaasaga, et saada osa abikaasa poolt makstud tulumaksu tagasi?
Loe vastust
Vastatud: 07.03.2006
Kas FIE saab kanda oma kuludesse diiselkütet kui seda on kasutatud traktorile, mis ei ole tema enda oma. Traktorit kasutati heinatööl (niitmine, kaarutamine). Kas ta peaks tegema selle traktori kasutamise lepingu, kus oleks näidatud kasutusotstarve ja veel see, et jooksavad kulud ( küte, õli )kannab FIE ise või võib diisli...
Loe vastust
Vastatud: 14.02.2006
Kas füüsilise isiku poolt 2005. a saadud põllumajandustoetused kuuluvad maksustamisele ja tuludeklaratsioonis deklareerimisele ja kui, siis kuidas?
Loe vastust
Vastatud: 03.01.2006
FIE tegeleb põllumajandusega. Tal on õigus täiendavalt maha arvata põllumajandussaaduste realiseerimisel saadud tulust kuni 45.000.-, kuid mitte rohkem kui ettevõtluse tulem. Kas FIE võib maha arvata ka vähem kui 45.000.- juhul kui selleks pole tarvidust, s.t ei taha tekitada liigset kahjumit?
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
1) FIE liisis sõiduautot kasutusrendi korras, osutades sellega renditeenust edasi (100 %) . Nüüd vormistati kasutusrent ümber kapitalirendiks. * Kas vara soetus FIE-le toimub kapitalirendi lepingu lõppemisega (kui liisingfirma annab vara üle) või toimus soetamine juba kapitalirendilepingu sõlmimise hetkel? 2) Kui FIE on rentinud eelpool kirjeldatud vara (liisitud sõiduautot) kogu...
Loe vastust