iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 5

Küsimus

1) FIE liisis sõiduautot kasutusrendi korras, osutades sellega renditeenust edasi (100 %) . Nüüd vormistati kasutusrent ümber kapitalirendiks.

* Kas vara soetus FIE-le toimub kapitalirendi lepingu lõppemisega (kui liisingfirma annab vara üle) või toimus soetamine juba kapitalirendilepingu sõlmimise hetkel?

2) Kui FIE on rentinud eelpool kirjeldatud vara (liisitud sõiduautot) kogu renditud perioodil edasi, siis liisingu lõppemisega lõpetaks FIE ka edasirentimise ja sõiduauto ei osaleks sellisel juhul ettevõtluses enam (ei tasu liisingmakseid ega osuta ka renditeenust).

* Kas sellisel puhul kaasnevad ka maksukohustused? Kas on tegemist vara võõrandamisega ettevõtlusest?

Vastus - 17.11.2005

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1) Eeldatavasti mõtlesite kapitalirendi lepingu lõppemise vara üleandmist ainult asjaõiguslikku üleandmist, kuid omandiõigus autole on teil juba varem olemas. Üldjuhul loetakse vara soetatuks kapitalirendi lepingu sõlmimisega, sest vara omand antakse üle lepingu sõlmimisel.
2) Kui FIE on liisingumaksed oma ettevõtluskuludesse kandnud täies ulatuses, loetakse ka sõiduk ettevõtlusega seotud olevaks. Seega kui soovite sõidukit edaspidi kasutada isiklikuks otstarbeks (FIE puhul ei kasutata mõistet: vara võõrandamisega ettevõtlusest, kui ta võtab asja isiklikku tarbimisse) edasi (tegevuse lõpetades), tuleb sõiduki maksumust arvestada ettevõtluse tuluna saaduna ning kulude mahaarvamisel saadud kasum maksustatakse. Kui kuludesse on kantud ainult rendiga seonduvad kulud ning tuludena arvestatud renditulu, kuid sõiduki soetamismaksumust ei ole arvestatud FIE kuludena, loetakse sõidukit ettevõtlusega mitteseotuks ning FIE tegevuse lõpetamisel ei kuulu see maksustamisele.