Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuküsimus: 36

Küsimus

Kuidas FIE võib kulusse kanda ostetud õnnetusjuhtumi kindlustuse?

Vastus - 13.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui FIE kindlustab õnnetusjuhtumi vastu ettevõtluses kasutatava vara, siis on kantav kulutus seotud ettevõtlusega, selle võib kuludesse kanda
ning ettevõtlustulu selle võrra vähendada. Sama moodi, kui näiteks kindlustus on raamatupidaja varalise vastutusega kaasnevate riskide vastu tehtud ning raamatupidaja on fie, siis on tegu ettevõtlusega seotud kulutusega.