Järgmine koolitus: 30.09.2020 - Tallinn - Sügiskonverents 2020 registreeri / loe lähemalt

6

Küsimus

FIE tegeleb põllumajandusega. Tal on õigus täiendavalt maha arvata põllumajandussaaduste realiseerimisel saadud tulust kuni 45.000.-, kuid mitte rohkem kui ettevõtluse tulem. Kas FIE võib maha arvata ka vähem kui 45.000.- juhul kui selleks pole tarvidust, s.t ei taha tekitada liigset kahjumit?

Vastus - 03.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseadus (TuMS) annab FIE-le võimaluse omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste realiseerimisest saadud tulust, millest on lahutatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 45 000 krooni. (TuMS § 32 lg 4).

Kas ja millises ulatuses seda õigust kasutada, on ettevõtja enda otsustada. Maksuhalduril selles küsimuses otsustusõigust ei ole.

— Täpsustas Maksumaksja 21.01.2006 12:08————

NB! Maksuvabastus ei ole kulu. Maksuvabastuse arvel ei ole võimalik kahjumisse minna ega kahjumit suurendada!