Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 170

Küsimus

Kui FIE reorganiseerub osaühinguks. Kas vara ületoomisega kaasneb tulumaks?

Vastus - 17.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseadus võimaldab vältida tulu- ja sotsiaalmaksukohustust juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja annab ettevõtte hulka kuulunud vara mitterahalise sissemaksena üle äriühingule ning, kui selle eesmärgiks on ettevõtte tegevuse jätkamine (vt TuMS § 37 lg 7).

Kui kunagi hiljem sissemakse tegemise teel omandatud osa võõrandada, siis peab arvestama, et osa soetamismaksumuseks loetakse 0 ning tulumaksuga maksustatakse kogu võõrandamisest saadav kasu. Sotsiaalmaksust aga pääseb (vt TuMS § 38 lg 5 prim).