iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1279

Küsimus

Kas Teil on kogemus, miks FIE-le avansilise tulumaksu määramisel ei võeta arvesse TMS §23 kehtestatud maksuvaba tulu? Minu hinnangul ei rakendu tulumaksuseadus selliselt kõigile kodanikele võrdselt. Kui maksuametnik käib tööl ja saab igal kuul töötasu, millest 2250 krooni tulumaksuga ei maksustata, siis FIE-l tuleb avansina tulumaksu tasuda ka maksuvabalt tulult ja alles peale deklaratsiooni esitamist on lootust tulumaks tagasi saada. Muidugi ka ainult juhul, kui seda ei jäeta järgmiste perioodide tulumaksu ettemaksuks.
Näiteks sai FIE 2007.a. tulu 24523 krooni. 2007.a. eest tuli tulumaksu juurde tasuda 115 krooni, aga 2008.a. avansiliseks makseks määrati 4047 krooni, kuigi maksuvaba tulu tõusis kõigile teistele inimestele 2008.a. 3000 krooni võrra.

Vastus - 05.03.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse 47 lg 1 ütleb, et FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu, on kohustatud tasuma maksustamisperioodi kestel tulumaksu avansilisi makseid. Avansilise makse suuruseks on 1 /4 isiku poolt eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulult arvestatud tulumaksu summast.

Avansiliste maksete puhul tuleb arvestada sellega, et osaliselt kompenseeritakse maksuvabastuse osa sellega, et on 3 makset igaüks 1/4, st FIE maksab kokku 3/4, mitte 100%.

Põhjus, mis automaatselt maksuvaba tulu avansiliste maksete määramisel ei rakendata, on see, et ettevõtlusega tegelemine ei piira kuidagi sellesama isiku võimalust teha ka palgalisena tööd ja kasutada sealsele tulule maksuvabastust.

Eesti Maksumaksjate Liit on teinud ettepanekuid arvestada näiteks maksumäära vähenemisega, kuid Rahandusministeerium ei ole EML ettepanekuid arvestanud.

Lõpuks aga TuMS § 47 lg 5 annab Maksu- ja Tolliametile õiguse vähendada avansilisi makseid või vabastada maksumaksja avansiliste maksete tasumisest, kui maksumaksja prognoositav ettevõtlustulu on maksustamisperioodil oluliselt väiksem eelmise maksustamisperioodi tulust ning kui maksumaksja esitab selle kohta põhjendatud taotluse.

Seega kui hindate, et FIE ettevõtlustulu jääb oluliselt väiksemaks kui eelmisel aastal, soovitame teha maksuhaldurile sellekohase avalduse.