iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1299

Küsimus

Tere olen FIE taksojuht, on sõlmitud rendileping rendileandjaga, esitasin avalduse kaks kuud ette, et lõpetada rendileping ja rendileandja kirjutas mulle avaldusele alla, et kuna leping on tähtajaline ja sõlmitud 1 aastaks, siis kui tahad ära minna, pead lepingu lõppemiseni kõik renditasu kinni maksma. Kuna FIE maks on tõusnud ja rent väga kallis, kas siis tõesti mul pole õigust ära minna, teatades sellest kaks kuud ette.

Vastus - 17.03.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

EML igapäevane nõustamisvaldkond on eelkõige maksuõigus, mistõttu saame teile pakkuda vaid väga põgusat selgitust võlaõiguse valdkonnas.

Olete ilmselt silmas pidanud lepingut, mida praegune võlaõigusseadus (VÕS) nimetab üürilepinguks (vt VÕS § 271: Üürilepinguga kohustub üks isik (üürileandja) andma teisele isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu (üüri)). Lepingu lõppemist käsitleb VÕS § 309 jj. Aga kuna teie puhul on tegemist tähtajalise lepinguga, siis võlaõigusseadus lepingu ülesütlemiseks täpsemat korda ette ei näe, st tegemist on puhtalt poolt kokkuleppega. VÕS § 13 lg 1 ütleb, et lepingut võib muuta või lepingu võib lõpetada lepingupoolte kokkuleppel või lepingus või seadusega ettenähtud muul alusel. Esiteks soovitame tutvuda allakirjutatud lepingu tekstiga, seejärel kaaluge võimalust pöörduda mõne võlaõiguse valdkonna spetsialisti poole.