iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 858

Küsimus

FIE sai Riikliku Looduskaitsekeskusega sõlmitud lepingu alusel loodushoiu tööde eest toetust. Kas seda toetust maksustatakse ja kui jah, siis milliste maksudega (tulumaks, sotsmaks)? Looduskaitseseaduse paragrahv 17 lg 10 ütleb, et nende loodushoiu tööde tegemist ei loeta majandustegevuseks ega ettevõtluseks.

Vastus - 16.12.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Looduskaitseseaduse § 18 lg 1 kohaselt makstakse kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste säilimiseks kaitse-eeskirjaga või kaitsekorralduskavaga määratud vajaliku töö tegemiseks loodushoiutoetust.

Looduskaitseseaduse § 17 lg 10 kohaselt ei loeta kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste säilitamiseks vajaliku töö tegemist majandustegevuseks ega ettevõtluseks.

Kui üldjuhul loetaks ettevõtlustoetus ettevõtlustuluks, siis arvestades seaduses sätestatud erandit, ettevõtlustuluga tegemist ei ole.

Arvestades, et tegu ei ole ettevõtlustuluga ning tegu on seaduse alusel makstava toetusega, siis on see tulumaksuvaba (tulumaksuseaduse § 19 lg 3 p 3).