iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1902

Küsimus

FIE kasutab oma igapäevatöös autot. Auto on kapitalrendil aga rendileping on sõlmitud abikaasa nimele. Kuidas oleks võimalik FIE-l oma ettevõtluse kuludes autokasutuse kulusid näidata? Kas sõlmida abikaasaga vara tasuta kasutamise leping, kus näidata ära, et FIE kannab ettevõtlusega seotud sõitudele kulunud kütuse, % liikluskindlustusest ja % remondist. Aga kuidas saaks kapitalrendiga? Kui sõlmida abikaasaga rendileping nt 20% kapitalrendi summale, kas siis sellest tekib abikaasale renditulud ja kuulub aasta lõpus tuludeklaratsioonis deklareerimisele?

Vastus - 15.06.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Riigikohus on analoogsetes küsimustes asunud järgmisele seisukohale: „Kui füüsilisest isikust ettevõtja on abielus, saab ta oma ettevõtluse tulust maha arvata üksnes enda poolt tehtud kulutusi, kuigi kulutus tehti abikaasade ühisvara arvel ja soetatud vara kuulub samuti ühisvara hulka. Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtluse tulude ja kulude raamatupidamis- ja maksuarvestus on iseseisev sõltumata sellest, kas ettevõtluses kasutatav vara kuulub lahus- või ühisvara hulka. Seetõttu peab ettevõtlusega seotud kulutust tõendavale kuludokumendile olema märgitud kulutuse tegijana abikaasa nimi, kes on füüsilisest isikust ettevõtja. Kui ettevõtlusega seotud kulutus on tehtud teise abikaasa poolt, siis tuleb täiendavalt vormistada dokument kulutuse jagamise või hüvitamise kohta. Selline võimalus ja nõue tuleneb kuni 31. detsembrini 1999 kehtinud TMS §-st 13 lg. 1, mille kohaselt arvatakse maksumaksja tulust maha üksnes sama maksumaksja poolt tehtud tema ettevõtlusega seotud dokumentaalselt tõestatud kulutused. Kulutuse jagamise või abikaasale hüvitamise kohta koostatud kirjalik dokument peab vastama raamatupidamise algdokumendi nõuetele. Sellise algdokumendi kui tõendi kontrollimise ja hindamise õigus on nii maksuametil kui ka kohtul.“

Kõige mõistlikum oleks loomulikult, kui juba lepingutes figureeriks FIE nimi. Kui ei, siis oleks hea, kui FIE kulud ise kannab (oma kontolt maksed või sularahamaksed, kus sissetuleku orderil oleks tema andmed). Täiendavalt tuleks vormistada lihtkirjalik kokkulepe selle kohta, et FIE kasutab autot (abikaasa lubab kasutada) ettevõtluses ja FIE kannab kulud.

Tsiteeritud Riigikohtu otsusest tuleneb, et omavahel võib vormistada ka kulude hüvitamise dokumendi, kui teine abikaasa on kulu algselt ise kandnud.

Proportsiooni määramine toimub üldkorras vastavalt ettevõtluses kasutamisele. Näiteks võibki vaid ettevõtlusega seotud osa hüvitamine toimuda. See peaks kokkuleppest näha olema.

Maksustatavat renditulu teisel abikaasal ei teki.

Vt Riigikohtu otsust siit: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-57-00