iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2586

Küsimus

Eestis elavale veterinaarile pakuti 1-2x kuus töötamist ühes Soome farmis. Kui veterinaar on FIE, kas tal tekib Soomes püsiv tegevuskoht?

Täpsemalt - kas artikkel 14 viidatud "kindel asukoht" tekib ainult siis, kui veterinaar viibib Soomes üle 183 päeva või kehtib FIE-le siiski ka artikkel 5, mille kohaselt regulaarne töötamine samas asukohas toob igal juhul kaasa maksukohustuse?

Vastus - 01.08.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksulepingu art 14 sõnastus on eestikeelses redaktsioonis segadusse ajav. Teine lause täpsustab siiski, et kindel asukoht on siis, kui 183 päeva kriteerium on täidetud. Artikkel 5 ei laiene artiklile 14.