iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 941

Küsimus

Kui FIE-l tekib maksukohustus mingi x asja eest ja ta otsustab OÜ luua, kas siis see firma saab tasuda FIE tekkinud võlgasid? Millise maksustamise alusel, milliseid sanktsioone võib maksuhaldur rakendada, nt OÜ arved arestida vms?

Vastus - 03.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Juba tekkinud maksukohustuste üleminek saab toimuda siis, kui FIE annab OÜ-le üle oma ettevõtte kui majandusüksuse. Sel juhul vastutavad FIE ja OÜ solidaarselt võlgade eest. Täpsemalt vt MKS § 37-38, § 95 ja võlaõigusseaduse § 180-185.

Kui ettevõtte üleandmist ei ole toimunud, siis osaniku võlgade tasumine on osaühingu jaoks ettevõtlusega mitteseotud kulu, st tulumaksuga maksustatav.