iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1758

Küsimus

FIE on registreerinud end äriregistris ja märkinud põhitegevusalaks giidindus ja turismindus. Käesoleval suvel aga oli võimalik müüa põllumajandussaadusi (aedvilju), kas sellisel juhul on ka võimali kasutada täiendavat maksusoodustust?

Vastus - 24.08.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 32 lg 4 sätestab, et füüsilisest isikust ettevõtja võib omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste, samuti talle kuuluvalt kinnisasjalt saadud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud lõikes 1 nimetatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 45 000 krooni.

Kuna tulumaksuseadus ei seo mahaarvamise rakendamise õigust äriregistris märgitud tegevusalaga, on maksuvabastuse rakendamine võimalik. Samas aga on oluline märkida, et põllumajandussaaduste müügitulu tuleb eraldi veerus deklareerida ja mahaarvamist saab rakendada ainult selle tulu ulatuses, st kui see tulu on väiksem kui 45000 krooni, siis ülejääki muudest tuludest maha arvata ei saa.