iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2069

Küsimus

Kui töötaja töötab töövõtulepingu alusel, siis ei tohi ju maksta välislähetusel päevarahasid? Aga dokumentaalselt tõestatud lähetuse sõidukulud-lennupiletid, hotell, pagasi-ja kindlustuskulud, messipiletid?

Kui emaettevõtja kannab tütarettevõtja palgal oleva töötaja lähetuskulud ja neid tütarettevõtjale edasi ei esita, kas sellisel juhul on tegemist emaettevõtjal ettevõtlusega mitteseotud kuludega, mis kuuluvad maksustamisele?

Vastus - 07.08.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Välislähetuse maksuvaba päevaraha on tõepoolest ette nähtud üksnes palgalisele töötajale, avalikule teenistujale ning juhtimis- või kontrollorgani liikmele (st juhatuse v nõukogu liikmele). Töövõtulepingu täitmisel tekkivate kulutuste hüvitamine toimub kuludokumentide alusel tulumaksuseaduse § 12 lg 3 üldsätte alusel (mis ütleb, et füüsilise isiku tulu ei ole teise isiku kasuks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulu hüvitis).

Kui emaettevõtja on huvitatud tütarettevõtja töötaja lähetuse kinnimaksmisest, siis see saab maksuvabalt toimuda nn kolmanda isiku lähetuse sätete alusel. Vt TuMS § 13 lg 3 p 1. Kolmanda isiku lähetus eeldab seda, et tütarettevõtja vormistab oma töötajale lähetuse, aga emaettevõtja kannab kulud. Kui neid kulusid tütarühingult sisse ei nõuta ja puudub ka seos emaühingu ettevõtlusega, on ema jaoks tegu siirdehinnaga (vt TuMS § 50 lg 4-6). Kui töötaja lähetamisel ei ole seost ka tütarühingu ettevõtlusega, siis ei ole see üldse lähetus, vaid erisoodustus (maksukohustus tekib tööandjal ehk tütarettevõtjal, TuMS § 48 lg 6).