iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1916

Küsimus

Korteriomandi seadus näeb ette, et korteriomanikud panustavad kaasomandi majandamisse võrdelistes osades.

Kui lepitakse kokku, et üks korteriomanik niidab näiteks muru ja teised panustavad kaasomandi hooldamiseks loodud fondi rahaliselt, siis ega antud juhul tegemist TuMS §48 mõistes erisoodustusega pole? Kas korteriühistu liige võib kanda kaasomandiga seotud majandamiskulusid ka mitterahaliselt, ilma, et seda erisoodustusena võiks tõlgendada?

Vastus - 08.08.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui korteriühistu liige saab ühistult tasu teenuse osutamise eest, siis maksustatakse see kõikide maksudega. Tasu võib toimuda ka tasaarvestuse vormis. Kui aga lepitakse kokku, et ühistu liikmed maksavad erinevas määras rahalisi makseid tulenevalt sellest, et mõni liige panustab mitterahaliselt, siis maksukohustusi ei teki.