iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2022

Küsimus

Ühel töötajal hävis kogu tema maine vara ja tööandja korraldas "ettevõtte" sisese toetuste kogumise kampaania. Töötajad loovutavad teatud summa vastava avalduse alusel kannatanule ehk loovutatavalt summalt on maksud juba makstud. Tööandja otsustab lisada ka omapoolse toetussumma. Toetussummat ei kanta kannatanule rahaliselt üle, vaid ostetakse kannatanu poolt koostatud nimekirja lausel esemeid.

Küsimus on, kas tööandja poolt ostetud esemed kuuluvad maksustamisele kui ettevõtlusega mitteseotud kulud? Või on veel võimalusi? Kuidas tuleks juriidiliselt korrektselt käituda, et toetussumma alusel osta esemeid ja mitte kanda summat kannatanule üle? Kas kannatanu peaks koostama mingi sellekohase nõusoleku?

Vastus - 11.04.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töötajate annetatud osa on tulumaksuvaba. Tööandja poolt üleantav vara on erisoodustusena maksustatav sõltumata sellest, mis põhjusel see üle antakse (annetus, kingitus, toetus). Kui see oleks selline olukord, kus tööandja lubaks kõigile nt Tallinnas elavatele isikutele samadel tingimustel annetuse teha, siis võiks öelda, et see ei ole töösuhtega seotud ning oleks vaid annetusena maksustatav (TuMS § 49 lg 1).

Võimalik oleks maksuvabalt tööandja poolt kanda selliseid kulusid, mis on otseselt vajalikud töötegemise jätkamiseks ning mille kandmine on kantud tööandja ülekaalukatest huvidest.

Kannatanu nõusolek ei ole vajalik. Annetajate puhul võib eeldada, et nn "kampaania tingimused" määratlevad juba, kuidas annetusi kasutatakse.