iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 55577

Küsimus

Koolis tehakse koolitus, nimega muusikateraapia(õpetatakse töötajaid muusika abil lõdvestuma). Kas selline koolitus on tööga seotud ja võib tasuda arv ilma erisoodustuseta. Koolitusel osalesid õpetajad, kokad, koristajad.

Vastus - 26.04.2021

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tööga seotud kulud on maksuvabad. Mitteseotud kuludega aga kaasneb maksukohustus.

Asja teeb keeruliseks, et mõiste ise ei ole kuskil täpselt defineeritud. Ettevõtluse kontekstis on olemas mõiste “ettevõtlusega seotud kulu”, mis ei ole samuti täpselt defineeritud. Tulumaksuseaduse § 32 lg 2 selgitab järgmist:

“Kulu on ettevõtlusega seotud, kui see on tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu saamise eesmärgil või on vajalik või kohane sellise ettevõtluse säilitamiseks või arendamiseks ning kulu seos ettevõtlusega on selgelt põhjendatud, samuti kui see tuleneb töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lõikest 1.”

Kooli puhul ei saa rääkida ettevõtlusega seotud kuludest, aga analoogia on sama. Kui kooli eesmärkide ja tegevuse seisukohalt on kulutus vajalik, siis saab selle kanda maksuvabalt. Järelikult on koolil (ettevõtjal, tööandjal) ise vaja hinnata, kas ja mil määral kulutus on vajalik.
Meie hinnangul on selline kulutus vajalik töötajate parema psüühilise tasakaalu jaoks ja selleks, et nad praegusel keerulisel ajal (koroonapandeemia) paremini oma tööga toime tuleksid. Esikohal pole mitte töötajale üleantav hüve (millega kaasnaeks erisoodustus) vaid tööandja huvid. Seega erisoodustust ei teki.