iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2902

Küsimus

Soome lähetatud töötajate töötasudelt makstakse tulumaks Soome, sotsiaalmaks tasutakse Eesti maksuametile. Kui töötaja võtab välja korralise puhkuse, kuhu tasutakse puhkusetasult arvestatud tulumaks?

Vastus - 28.08.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Puhkusetasu koheldakse üldiselt samamoodi nagu palka, st tulumaks tuleb maksta Soome ja sotsiaalmaks tasuda Eesti maksuametile.

Kui aga töötaja on Soomes töötanud alla aasta (st enne lähetamist oli teie alluvuses Eestis tööl), siis on ka osa puhkust teenitud Eestis töötamisest ja seega tuleks vastav osa tulumaksu Eestisse tasuda.

Deklareerimine toimub sel juhul vastavalt maksameti (MTA) kodulehe juhendi näitele 15:
https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/tsd-2017/naited-deklaratsiooni-tsd-lisa-1-taitmise-kohta-2017-aastal#naide_15