iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2825

Küsimus

Kui vallavalitsus teeb õpetajate päeval oma allasutuses töötavatele õpetajatele ja koolidirektoritele ürituse koos söögiga, kas siis see kulu on erisoodustusega maksustatav või mitte. Õpetajatel töölepingud sõlmitud kooliga, direktoritel aga vallavalitsusega.

Vastus - 07.10.2016

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist on osaliselt erisoodustusega (direktoritele antava hüve osas) ja osaliselt väljamaksega, mis oma olemuselt on esinduskulu ja nt eraettevõttes tuleks maksustada vastuvõtukulu reeglite alusel. Kuna aga riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused vastuvõtukuludelt tulumaksu ei maksa (vt tulumaksuseaduse, TuMS § 49: https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015023?leiaKehtiv#para49), siis ei teki ka maksukohustust. TUMS § 48 lõige 2 nimetab tööandjana (st isikuna, kes saab anda erisoodustust) kõik juriidilised isikud ja ka riigi- ning kohaliku omavalitsuse asutused. Paragrahv § 49 (kingitused, annetused, vastuvõtukulud) lõige 1 aga nimetab kohustatud isikuna ainult residendist juriidilise isiku.

Kokkuvõtvalt, direktorite võõrustamise osa on erisoodustus, ülejäänu on tavaline esinduskulu, mida erisoodustusena ei maksustata.