iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2769

Küsimus

Töötaja oli lähetusel jaanuaris 02.01.16-17.01.16 ehk 16 klp; 29.01.16-06.02.16 ehk 9 klp ja veel 14.02.16-28.02.16 ehk 15 kalendripäeva.
Kas päevaraha tuleks selliselt:
1 lähetus - 02.01.16-16.01.16 ehk 15klp*50.-/päev + 17.01.16 ehk 1klp*32.-
2 lähetus - 29.01.16-06.02.16 ehk 9klp*32.-/päev
3 lähetus - 14.02.16-28.02.16 ehk 15klp*50.-/päev

Kas lähetus võib lõppeda ja uuesti alata ka välismaal? St üks tellimus lõpeb nt 31.03 ja teine tellimus hakkab samas riigis 01.04 siis loetakse neid erinevateks lähetusteks ja seda 01.04 algavat lähetus võib taas maksta 50 € päev? St kas selleks, et üks lähetus lõppeb ja teine algab, peab tulema vahepeal kodumaale?

Vastus - 05.04.2016

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 13 lg 3 p 1 sõnastab maksuvabastuse järgmiselt: „/-/Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta./-/“

Vaadatakse iga lähetust eraldi (st kui lähetus on nt mitmekuune, siis on kuni 50 € ikkagi kogu lähetuse kohta esimese 15 päeva eest) ning ühe kuu kohta (maksimum on aastas seega 12*50 €, kui on 12 igakuist lähetust) ei tohi ühelgi juhul rohkem kui 15 päeva eest 50-eurost päevaraha maksta.

Esimene lähetus oli 02.01.2016-17.01.2016, st 16 päeva, millest 15 eest makstakse kuni 50 € ning 1 eest kuni 32 €.
Teine lähetus oli 29.01.2016-06.02.2016, st 9 päeva, millest esimese 3 eest makstakse kuni 32 € ning 6 eest kuni 50 €.
Kolmas lähetus oli 14.02.2016-28.02.2016, st 15 päeva, millest esimese 9 eest makstakse kuni 50 € ning järgmiste 6 eest kuni 32 €.

Kuna seadus ei kohusta, vaid annab õiguse maksta kuni 50 € lähetuse esimese 15 päeva eest, siis võib lahenduskäik olla ka teine. Kuivõrd veebruarisse jääb kaks lähetust, siis saab esimest lähetust (29.01-06.02.2016) käsitleda tavakorras (32 € päev) ja teise lähetuse raames (14-28.02.2016) maksta esimese 15 päeva eest 50 €. Kuna kuu kohta ei makstud rohkem kui ette nähtud ning lähetuse kohta samuti mitte, siis on järelikult ka see õige lahenduskäik.

Lähetus võib alata ja lõppeda ka välismaal, vahepeal töö tegemise kohta naasma ei pea. Kuid kui sama lähetust lihtsalt pikendatakse, siis see täiendavat alust suurema päevaraha maksmiseks ei anna.

Vt ka MTA kodulehelt: http://www.emta.ee/et/tulu-kulu-kaive-kasum/kinnipeetud-tulumaks/lahetused/toolahetuskulude-huvitamine-ja-valislahetuse