Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2489

Küsimus

Kas videotehnika rent Soome ettevõtjalt ja kaubakastide rent Taani ettevõtjalt lähevad tulumaksu alla?

Vastus - 12.02.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Mitteresidendi Eestis maksustatavate tulude loetelu on sätestatud tulumaksuseaduse §-s 29, üüri-/rendisuhete ja litsentsitasude osas täpsemalt selle lõikes 6. Kaubakastide ja videotehnika rent/üür maksuobjektide loetellu ei mahu, siin tulumaksustatavad ei ole ning seega ka tulumaksu kinnipidamise kohustust ei ole.

Ei saa välistada, et MTA käsitleb videotehnikat „tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase sisseseadena“ ning selle kasutamise eest makstavat tasu sellest tulenevalt litsentsitasuna. Kui nii, siis tekiks siin ka selles osas tulumaksukohustus (täidetakse maksu kinnipidamise teel; maksulepingu art 12 lg 2 punkti a alusel 5%, koos tuludeklaratsiooniga peaks esitama mitteresidendi residentsustõendi).

Vt sellisel juhul sarnast vastust siit: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1686

Kuivõrd MTA ei ole juhendmaterjalides „kaubandusliku, tööstusalase ja teadusalase sisseseade“ mõistet täpsustanud, soovitame esitada MTA-le kirjalik selgitustaotlus või taotlus siduva eelotsuse saamiseks.

Kui teenust saab käibemaksukohustuslane või piiratud käibemaksukohustuslane (sellise teenuse saamisel tekib kohustus end piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimiseks, vt KMS § 21 lg 1 viitega § 10 lg-le 5), siis tuleb teenus pöördmaksustada.