iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2456

Küsimus

Kas ettevõte võib maksuvabalt tasuda juhatuse liikme koolituskulud, kui antud isiku õpitav eriala kõrgkoolis on ettevõtluse alane?
Kui jah, siis kuidas seda isiku ja ettevõtte vahel vormistada?

Vastus - 29.10.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Teatud juhtudel on see võimalik. Tulumaksuseaduse § 48 lg 4 p 10 kohaselt on erisoodustus muuhulgas „täiskasvanute koolituse seaduse § 3 tähenduses taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmine, välja arvatud töö- ja teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega otseselt seotud tasemekoolituse kulude katmine“. Ilmselt on teie küsimuse puhul tegemist tasemekoolitusega, kui see lihtsalt mingi kursus just ei ole.

Seadus ei loe seega erisoodustuseks a priori üksnes selliste taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmist, mis on juhatuse liikme ülesannetega otseselt seotud. See ei tähenda, et tegemist oleks igal juhul täies ulatuses maksuvaba kulutusega, vaid ettevõtja peab hindama, millises ulatuses on koolitus seotud juriidilise isiku tegevusega ja tema juhatuse liikme tegevusega selle isiku juhtimisel ning millises osas on tegemist isiklikes huvides kantava kuluga. Võimalik on, et erisoodustus tekib osaliselt. Vt selle kohta Riigikohtu praktikat asjas nr 3-3-1-44-00: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-44-00

Soovitav on arvestada Riigikohtu lahendis toodud seisukohta: „Tasemekoolituse puhul tuleb tõendada, et töötaja täidab pärast koolitamist uusi, keerulisemaid tööülesandeid ning koolitus oli vajalik, kasulik või kohane maksumaksja ettevõtluse arendamiseks või säilitamiseks. Olulist tähendust võib omada ka töötaja koolituseks tehtud kulutuste vastavus töösuhete kestvusele pärast koolitamist.“ Selle tarbeks võib ka kirjaliku lepingu sõlmida, kus saab nt tagasimaksed määratleda, kuid enne teatud aega suhe juriidilise isikuga lõpeb.