Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2479

Küsimus

Ettevõtte töötajad viibisid 2-päevasel Eestisisesel lähetusel. Lähetusel viibisid nii töölepinguga töötajad kui ka käsunduslepingu alusel töötajad (meie peame neid ikkagi meie töötajateks, kuigi osutavad meile teenust oma OÜ pealt). Kuidas toimida majutuskuludega, kas võime kanda lähetuskuludesse ka käsunduslepinguga töötavate töötajate majutuse? Kas majutuse ja konverentsiruumide rendikulult võime käibemaksu tagasi küsida?

Vastus - 16.01.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui oma töötajate puhul saate vormistada lähetuse ning selle raames kulud maksuvabalt kanda, siis muu võlaõigusliku lepingu (töövõtuleping, käsundusleping jne) alusel teenust osutavate isikute puhul toimub hüvitamine üldalusel maksuvabalt eeldades, et kulud on teie huvides, teie ettevõtlusega seotud (tulumaksuseaduse § 12 lg 3).

Praktiline erisus on välislähetuse puhul, mil töölepingu alusel töötavale isikule saab ka päevaraha maksta. Teiste lepinguliste suhete puhul maksuvaba päevaraha maksta ei saa.

Kui tegemist on teise juriidilise isiku töötajatega, siis on võimalik ka kolmanda isikuna lähetuskulud kinni maksta. Välislähetuse puhul võimaldaks see ka päevaraha maksta (vt selle kohta allpool viidatud küsimust/vastust).

Töötajate majutuskulude puhul on sisendkäibemaksu mahaarvamine lubatud üksnes siis, kui kulud tekkisid töölähetuse raames (vt KMS § 30). Muude lepinguliste suhete puhul sellist piirangut ei ole sätestatud. Konverentsi ruumide osas – käibemaksu mahaarvamine on üldalustel (KMS § 29 lg 1, § 32 lg 1). Kui sisend on vajalik selleks, et genereerida maksustatavat väljundkäivet, siis on mahaarvamisõigus tagatud. Töötajate majutuskulude osas on lihtsalt tingimuseks seatud lähetuse vormistamine. Kui erireeglit ei ole, siis kohaldub üldreegel.

Vt sarnaseid küsimusi:

1. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2069

2. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2478