iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2516

Küsimus

Makseraskuste tõttu ei ole ettevõte ca aasta jooksul maksnud töötajale kokkulepitud töötasu. Raamatupidamises on brutotöötasu arvestatud ja see on ka kuludesse kantud. Sotsiaalmaksu on deklareeritud ja makstud ainult miinimumääras, et säiliks töötaja ravikindlustusleping. Töötaja pöördus lõpuks Töövaidluskomisjoni ja sai sealt tema jaoks positiivse tulemi. Selle otsusega pöördus ta kohtutäituri poole, kes arestis firma pangakontod. Laekuvad summad lähevad otse kohtutäiturile. Kuidas kajastada kandeid raamatupidamises? Mismoodi toimub maksuarvestus?

Vastus - 07.04.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Soovitame kohtutäiturile esitada töötasu ja kinnipeetud maksude arvestus ning leppida kokku, et talle laekuv raha oleks netotasu. Kui seda ei tehta, siis peab töötaja tulumaksu järgmisel aastal tuludeklaratsiooni alusel ise maksma, kuid töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse jäävadki maksmata. Kui töötaja kaotab selle tulemusena mõne hüvitise, võib tekkida kahju hüvitamise vaidlus. Kuigi MKS järgi vastutab kohtutäitur tema täitmisel olevatelt tasudelt maksukohustuste täitmise eest, ei ole praktikas seda suudetud siiamaani rakendada.