Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 1727

Küsimus

Töötaja viibis lähetuses Šveitsis ja sattus pimesoolega haiglasse, kus teda opereeriti. Kuidas on päevarahade maksmisega haigestumise ajal välismaal.

Vastus - 01.07.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töölepingu seaduse § 19 p 2 kohaselt on töötajal õigus keelduda töö tegemisest, kui ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlustusseaduse tähenduses. TLS § 15 lg 2 p 10 kohaselt peab töötaja teatama tööandjale esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest.

Töölähetuse korral peab tööandja hüvitama töötajale kõik lähetusega
seotud kulud sõltumata sellest, kui suure osa lähetuse ajast hõlmab
tööaeg või puhkeaeg või nt ajutine töövõimetus. Põhimõtteliselt tuleb
päevaraha maksta kogu haiguse aja eest. Tööandjal on võimalik vähendada päevaraha kuni 70%, sest eeldatavasti on haiglas tagatud tasuta toitlustamine (vt Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 § 4 lg 4).

Poolte kokkuleppel võib ka lähetuse haiguspäevade ajaks katkestada ning nende päevade eest päevaraha mitte maksta.